ก่อนที่จะเกิดสันติ ต้องมีความขัดแย้งก่อน

แสดงความคิดผ่าน Facebook