ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 ผมได้นำเสนอเรื่องการพัฒนาการศึกษาที่เกี่ยวกับครู โดยใช้ Logbook ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและจุดเปลี่ยนแปลงในวงการศึกษา ถือเป็นเรื่องดีที่มีการเปลี่ยนแปลงและเป็นการกระตุ้นการศึกษา และก็ได้เริ่มปฏิบัติตามนโยบายในการกรอกข้อมูลการปฏิบัติของข้าราชการครู ผ่าน Logbook

เริ่มเห็นหลายท่านมีการสอบถามข้อมูลการใช้งานเป็นรายชั่วโมง จำนวนมาก และก็ดูแล้วเป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อน หากเทียบกับการใช้เวลา แต่ก็ไม่ได้มีความคิดเห็นต่อต้านแต่อย่างใด เพียงแต่มองอนาคตและทำนายไว้ว่า หากเป็นเช่นนี้ ในทางปฏิบัติอาจจะมีสะดุด และไม่ได้ไม่ไกล เนื่องจาก เป็นภาระสำหรับครูจริงๆ หรือไม่ก็อาจจะปรับเปลี่ยนมาเป็น “ระบบแฟ้มสะสมงานออนไลน” แต่หากมองดูแล้ว การที่ครูปฏิบัติงานแล้วจัดทำเป็นแฟ้มสะสมงานคัดสรรค หรือ รายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) ก็น่าจะเพียงพอ แล้วนำระบบไปบันทึกเป็นฐานข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารรับรอง ก็น่าจะดูดี

เป็นธรรมดาของการพัฒนาครับ บางครั้งก็ต้องทดลองปฏิบัติก่อนแล้วจึงจะเห็นผลว่าคุ้มค่าหรือไม่ แต่หากได้วางแผนอย่างเป็นระบบและมืออาชีพ ก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาและงบประมาณ จริงๆ เป็นเจตนาที่ดี

สุดท้ายเมื่อถึงจุดๆ หนึ่ง ก็ต้องมีกาเรปลี่ยนแปลง และขอชื่นชมผู้บริหารระดับสูง ที่รับฟังความคิดเห็นและยินดีปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม (ก็ต้องดูกันต่อไป)

20 ธ.ค.61
เรียน ผอ.สพท. ผอ.สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
ด้วยนพ.ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. มีความห่วงใยในความวิตกกังวลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเรื่องการบันทึกLog Bookอย่างยิ่ง. ท่านได้มอบหมายให้ผมเรียนทุกท่านได้ทราบความคิด เจตนารมณ์ในการดำเนินการเรื่องนี้และการแก้ไขปัญหานี้ดังนี้

“ เรื่อง log book หรือการควบคุม ต่างๆจากกคศ.เราจะต้องเริ่มจาก การไว้วางใจครู ว่าเขาทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่ เป็นส่วนใหญ่ ครูส่วนน้อยเท่านั้น ที่อาจจะปฏิบัติงานไม่เต็มที่
ตอนที่เริ่มต้นเปลี่ยนเรื่องระบบวิทยฐานะ ก็เพียงต้องการให้เขา แจ้ง ชั่วโมงและรับรองตนเอง โดยที่มีผู้อำนวยการรับรองอีกชั้น 1 แค่นั้น ไม่ได้มาให้กรอกข้อมูลอะไรมากมายอย่างที่กคศ.พยายามทำกันอยู่

ผมจะสั่งการให้กคศ.แก้ไขเรื่องกฎเกณฑ์การประเมินครูต่างๆ รวมถึงเรื่อง log Book ด้วย ให้เสร็จในการประชุมครั้งหน้า”
จึงเรียนมาเพื่อทราบในความคิดและเจตนารมณ์ของรมว.ศธ.โดยทั่วกันครับ. ….บุญรักษ์ ยอดเพขร เลขาธิการกพฐ.

แสดงความคิดผ่าน Facebook