หลายท่านคงทราบว่า ประธานาธิบดีโอบา ใช้  iPad ในห้องทำงาน แต่จะใช้ iPad รุ่นไหน มาดูรูปกันครับ ซึ่งท่านกำลังถือขึ้นเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จากภาพที่2 จะเห็นว่า จะใช้ iPad2 สีขาว พร้อมด้วย Smart Cover ครับ ซึ่งผมก็หาภาพประธานาธิบดี โอบามา ใช้ iPad อยู่นานแล้วแต่เห็นไม่ชัด เนื่องจากจะนำไปนำเสนอ ในชั้นเรียน ป.เอก แต่ครั้งนี้ ถ่ายภาพเห็นชัดๆ ครับ และเพิ่งอ่านข่าวเห็นเช้านี้ตอนมาอบรม นี่เอง

We know that President Obama has iPad (and a computer). But what version is it? Tuaw reports the photo proof.

President Obama uses iPad 2 with Gray Smart Cover, photo from official White House flickr:

“President Barack Obama salutes as he walks to Marine One following a town hall meeting in Fairless Hills, PA”

Obama Presidential Apple iPad 2

There is no heavy football briefcase in sight. Maybe it’s replaced by an app on the presidential iPad 2?

See the gallery for:

  • Outside of Marine One as it lifts off from the South Lawn of the White House
  • Inside of Marine One with President Obama, Secretary of State Hillary Clinton, and others

Presidential 3G iPad 2 in White House Oval Office

John Brownlee at cult of mac reports that it’s an iPad 2 3G. Seen here in the Oval Office (official White house photo). The Apple tablet the black bar for the iPad 2 3G antenna:

Obama Presidential iPad 2 Oval Office

แหล่งข้อมูล http://obamapacman.com

แสดงความคิดผ่าน Facebook