วันนี้ 24 ธันวาคม ยกเลิกการบันทึกโปรแกรม Logbook Teacher ของข้าราชการครู ซึ่งก็ไม่นึกว่าจะยกเลิกได้เร็วกว่าที่คิด 🙂

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีเสียงสะท้อนจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนมาก ว่าประสบปัญหาเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในโปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน หรือ Logbook สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อประกอบการเสนอขอให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนด เพราะการกรอกข้อมูลสร้างความยุ่งยาก สับสน เพิ่มภาระแก่ครูและไม่สอดคล้องกับวิธีการปฏิบัติ

“ผมสั่งการไปยัง ก.ค.ศ.ให้ยกเลิกการกรอก Logbook โดยไม่มีข้อโต้แย้งให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ครู ซึ่งผมไม่ห้ามว่าต้องมีการประเมินตนเอง ซึ่งการกรอก Logbook ครูจะต้องรายงานการปฏิบัติงาน เช่น ต้องสอนอย่างน้อย 800 ชั่วโมงก็บันทึกว่าทำอะไรบ้าง ซึ่งเรามีครูกว่า 4 แสนคน จะเอาใครที่ไหนมาตรวจ สุดท้ายจะเป็นปัญหา ผมย้ำแต่แรกว่าควรจะทำลักษณะเดียวกับการประกันคุณภาพ คือให้ครูประเมินตนเอง แล้วให้ผู้อำนวยการรับรองประกอบการขอหรือเลื่อนวิทยฐานะ ดังนั้น ผมก็เห็นด้วยที่ครูบ่นว่ากรอกแล้วยุ่งยาก เปลี่ยนให้เขารับรองตนเอง ให้ผู้บริหารรับรอง และถ้าพบปัญหาก็สุ่มตรวจสอบ” นพ.ธีระเกียรติ กล่าว

ด้าน ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวว่า ตามขั้นตอนจะนำเรื่องการยกเลิกบันทึก Logbook ดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญการพัฒนานโยบายและระบบก่อน จากนั้นในวันที่ 26 ธ.ค.2561 จะเสนอที่ประชุม ก.ค.ศ.ที่มี นพ.ธีระเกียรติ เป็นประธานพิจารณายกเลิก Logbook และประกาศเป็นทางการให้ทราบต่อไป ซึ่งต้องดูว่าในที่ประชุม ก.ค.ศ.จะมีข้อเสนอแนะหรือมีแนวทางอื่นอย่างไร เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากการกรอก Logbook ใช้ประกอบในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของครู แต่ในหลักการ เมื่อการดำเนินการดังกล่าวเป็นอุปสรรค กระทบต่อการทำงานของครู ก.ค.ศ.ก็พร้อมปรับเปลี่ยนเพื่อให้การทำงานราบรื่น

แสดงความคิดผ่าน Facebook