ปฏิทินการดำเนินการย้ายครู และตัวชี้วัดประเมินการย้าย ข้าราชการครู สพฐ. ปี 2562

  • ย้ายกรณีปกติ ยื่นคำร้องขอย้าย ระหว่างวันที่ 9-29 มกราคม 2562
  • ย้ายกรณีพิเศษ ยื่นคำร้องขอย้ายได้ตลอดปี

แสดงความคิดผ่าน Facebook