เสร็จไปอีกหนึ่งภาระกิจ การเปลี่ยนแปลงบัตรนักเรียน จากเดิมที่ใช้บัตรแบบ RFID สำหรับสแกนการเข้า ออก โรงเรียน ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้บัตรธรรมดา ที่สามารถใช้งานได้ยาวนานและทนทาน เพื่อเป็นบัตารประจำตัวนักเรียน และเก็บไว้เป็นที่ระลึก ว่าครั้งหนึ่งเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ ณ ที่แห่งนี้

รูปแบบบัตรใช้โทนสีประจำโรงเรียน คือ สีเขียว- สีเหลือง ดอกไม้ประจำโรงเรียน คือ ดอกบานบุรี และผู้ก่อตั้งโรงเรียน คือ พระยารัษฎานุประดิษฐ์ พร้อมด้วยโลโก้โรงเรียน

นอกจากนี้ ใช้สายคล้องคอ ประกอบด้วย โลโก้โรงเรียน 2 จุด สกรีนชื่อบนสายคล้องคอ โดยแยกสีคือ ม.ต้น สีเขียว ส่วน ม.ปลาย สีเหลือง

แสดงความคิดผ่าน Facebook