ประกาศ เรื่อง การให้หยุดราชการ เนื่องในวันอีติ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า และในเวลาดังกล่าว หากมีผู้เห็นดวงจันทร์ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ให้วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเนื่องในวันตรุษอีดิ้ลฟิตตรี (วันรายอปอซอ) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 และหากไม่เห็นดวงจันทร์ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ให้วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเนื่องในวันตรุษอีดิ้ลฟิตตรี (วันรายอปอซอ) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440

วันรายอปอซอ หรือ “วันตรุษอิดิ้ลฟิตริ” วันที่พี่น้องมุสลิมเฉลิมฉลองกันอย่างรื่นเริงและอิ่มบุญ หลังจากถือศีลอดมาตลอดเดือนรอมฎอน และทางการยังประกาศให้พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นวันหยุดอีกด้วย มีการพบปะกันระหว่างญาติพี่น้องที่ส่วนใหญ่ ได้เดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง

แสดงความคิดผ่าน Facebook