การศึกษาในยุค Disruption ต้องอย่างนี้ครับ ใช้เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม และมีการเรียนรู้ ปรับตัวอย่างเท่าทัน สมกับเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งระบบและผู้คน ไม่อยากพูดอะไรมากกับการศึกษาบ้านเรา (มัวแต่เล่นขายของ…)

AR (Augmented Reality) คืออะไร

สำหรับเทคโนโลยี AR ย่อมาจาก Augmented Reality เป็นเทคโนโลยีที่นำภาพเสมือน ที่เป็นรูปแบบ 3 มิติ จำลองเข้าสู่โลกจริงผ่านกล้องและการประมวลผลที่จะนำวัตถุมาทับซ้อนเข้าเป็นภาพเดียวกัน เราสามารถมองผ่านกล้องได้โดยตรง

VR ( Virtual Reality ) คืออะไร

Virtual reality หรือ VR คือการจำลองสภาพแวดล้อมจริงเข้าไปให้เสมือนจริง โดยผ่านการรับรู้จากการมองเห็น เสียง สัมผัส แม้กระทั้งกลิ่น โดยจะตัดขาดเราออกจากสภาพแวดล้อมปัจจุบันเพื่อเข้าไปสู่ภาพที่จำลองขึ้นมา

แสดงความคิดผ่าน Facebook