เมือง Saanen ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์

เมื่อสิ่งแวดล้อมรอบต้วเราเต็มไปด้วยการแข่งขัน การดิ้นรนเพื่อความก้าวหน้า และความอยู่รอด ความมีหน้ามีตาในสังคม จนบางครั้งก็ทำให้เราไม่มีเวลาหยุดพักเพื่ออยู่กับตัวเอง และยังทุกข์อยู่กับอดีต สับสนกับปัจจุบัน และกังวลกับอนาคต

สถานที่แห่งหนึ่งที่จะให้คุณได้พัก และมีพลังในการใช้ชีวิตต่อไป คือ ธรรมชาติ และความสงบ

แสดงความคิดผ่าน Facebook