เมือง Auckland ประเทศนิวซีแลนด์

คนเราทุกคนต้องมีความบกพร่องเล็กน้อยต่างกัน ฉะนั้นเราจึงต้องมีความเมตตาต่อกัน

ในความเป็นจริงแล้วความบกพร่องไม่ได้เล็กน้อย แต่เป็นความแตกต่างที่ค่อนข้างมาก เพราะธรรมชาติสร้างมาแล้วให้มีความแตกต่างเพื่อได้อยู่อาศัยแบบพึ่งพากัน

ความแตกต่างเริ่มต้นมาตั้งแต่แรกเกิดแล้ว นั่นคือ เวลาเกิดต่างกัน สีผิวต่างกัน เพศต่างกัน ผู้ให้กำเนิดต่างกัน สถานที่เกิดก็ต่างกัน ภาษาต่างกัน ทั้งๆ ที่เกิดในประเทศเดียวกัน ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างแทบต่างกันทั้งหมดโดยสิ้นเชิง

แต่แล้วทำให้เมื่อมาอยู่ด้วยกัน จึงพยายามทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกัน หากเข้าใจสิ่งนี้ว่าเป็นธรรมชาติ ความขัดแย้ง หรือความไม่เข้าใจกันก็จะหมดไป

เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว เราจึงต้องเมตตาต่อกัน เอาความต่างมาแบ่งปันกัน ช่วยเหลือกัน

ผมมีโอกาสได้ทำวิจัยเรื่องความขัดแย้ง ซึ่งทราบดีเสมอว่า ความขัดแย้งไม่สามารถขจัดให้หมดไปได้ ความขัดแย้งต้องมีอยู่ตลอดเวลา เพราะเป็นธรรมชาติในการขับเคลื่อนชีวิต

ทุกวันนี้หลังจากที่ผ่านพบเจออะไรมาบ้าง ทั้งในเรื่องการทำงาน การใช้ชีวิต และการศึกษาเล่าเรียน เลยทำให้รู้ว่า “เราต้องเมตตาต่อกัน” (เมตตาต่อศิษย์ เมตตาต่อเพื่อนร่วมงาน เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์)

แสดงความคิดผ่าน Facebook