เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ​28 กรกฎาคม 2565 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

แสดงความคิดผ่าน Facebook