วันนี้เห็นหัวข้อข่าว “เล็งเสนอเรียนซ้ำชั้น แก้อ่านเขียนไม่ออก” มีใจความว่า

“ปลัดศธ.” เตรียมเสนอรัฐบาลใหม่แก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และคิดเลขไม่เป็น ระบุปัจจุบันพบนักเรียนชั้น ม.3 บางโรงเรียน ยังมีปัญหา มองเป็นเรื่องอัปยศมาก ชี้ปัญหาน่าจะมาจากระบบประเมินและวัดผลที่ผ่อนผันไม่ให้เด็กสอบตกเรียนซ้ำ ชั้น เสนอทางแก้ให้ออกกฎสอบไม่ผ่านต้องซ้ำชั้นเหมือนมหาวิทยาลัย เตรียมเสนอรัฐบาลพรรคเพื่อไทยปลดล็อกกำจัดอัตรากำลังครู แก้ปัญหาครูที่ขาดแคลนหนัก
นายอภิชาติ จีระวุฒิ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวภายหลังการเป็นประธานรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  11 (พ.ศ. 2555-2559) ว่า ขณะนี้ตนเตรียมเรื่องเร่งด่วน 2-3 เรื่อง รอเสนอให้รัฐบาลใหม่และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) คนใหม่ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา ได้แก่ การแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และคิดเลขไม่ได้ ที่ปัจจุบันพบว่ามีเด็กชั้น ม.3 บาง รร.ยังมีปัญหาดังกล่าวนี้ ซึ่งในทัศนคติของคนที่เคยเป็นครูมาก่อนถือว่าเป็นเรื่องอัปยศมาก และมองว่าส่วนหนึ่งของปัญหานี้มาจากเรื่องการวัดผลและประเมินผลในภาพรวมน่า จะมีปัญหา
ทั้งนี้ ระเบียบของ ศธ.มีการผ่อนผันให้เด็กที่สอบตก หากมาสอบซ่อมผ่านก็จะได้เกรด 1 โดยอัตโนมัติ ทั้งที่บางครั้งเด็กยังมีปัญหาอยู่ แต่ก็ผ่านการเลื่อนชั้นไปได้ทั้งที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา โดยแม้แต่การเรียนในศูนย์การเรียนของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการ ศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ก็ใช้ระบบเดียวกัน ดังนั้น คิดว่าคงต้องมีการปรับรื้อระบบประเมินและวัดผลใหม่ เพื่อให้สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กในแต่ละวิชาได้อย่างแม่น ยำ ซึ่งอาจต้องมีระบบเรียนซ้ำชั้นได้เหมือนระบบการเรียนในมหาวิทยาลัย หากผู้เรียนสอบไม่ผ่านวิชาใดก็จะต้องไปลงทะเบียนใหม่ในปีการศึกษาหน้า ซึ่งตรงนี้อาจจะขอให้ รมว.ศธ.คนใหม่เป็นประธานในเรื่องนี้เชิญผู้เกี่ยวข้องมาหารือด้วย
ปลัด ศธ.กล่าวอีกว่า สำหรับประเด็นรองมาคือเรื่องอัตรากำลังครูที่ขาดแคลน โดย ศธ.จะหารือกับ รมว.ศธ.คนใหม่เสนอให้รัฐบาลยกเว้นการใช้มาตรการจำกัดกำลังคนภาครัฐกับ ศธ. เพื่อเปิดช่องให้ขออัตรากำลังเพิ่มขึ้นได้ ทั้งนี้ ศธ.ต้องเผชิญกับปัญหาขาดครูต่อเนื่องมาหลายปี ประเด็นสำคัญคือครูประจำการที่มีอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นครูที่สูงอายุและใกล้ เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ แม้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลจะช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนครู ด้วยการคืนอัตราเกษียณมาต่อเนื่อง 3 ปีแล้ว ก็ยังไม่สามารถชดเชยอัตราที่ขาดแคลนได้.

แหล่งข้อมูล :http://www.thaipost.net/news/280711/42439

แสดงความคิดผ่าน Facebook