และแล้วก็ถึงเวลาการเปลี่ยนแปลงของสตูลวิทยาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อครูเก่าแก่ของสตูลวิทยา ได้ย้ายไปจากสตูลวิทยา นั่นคือครูประพจน์ รุ่งแดง ซึ่งจากที่ผมได้มาบรรจุสตูลวิทยา กว่า 10 ปี ครูประพจน์ก็สอนอยู่แล้ว กว่า 26 ปีที่ครูประพจน์สอนอยู่ที่นี่ ก็เป็นเขี้ยวเล็บสำคัญของสตูลวิทยาในการพัฒนาโรงเรียนและนักเรียน ในด้านวิทยาศาสตร์ ครูประพจน์เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ จริงจังในการทำงาน เป็นธรรมดาที่คนเราต้องรู้สึกมีความผูกพัน และรู้สึกใจหายเมื่อทราบพี่ประพจน์ต้องจากโรงเรียนนี้ไปอยู่ที่โรงเรียนอื่น จากที่เคยได้พบปะเห็นหน้าทักทาย วันรุ่งขึ้นเราก็ไม่เห็นแล้ว มันก็รู้สึกใจหายแปลกๆ และก็คงต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแน่นอน เพราะตอนนี้ครูรุ่นแรกๆ ที่เคยเป็นกำลังสำคัญของสตูลวิทยาก็ทยอยกันออกหมดแล้ว หรือรุ่นพวกผมรุ่นกลางๆ ที่ต้องคอยปฏิบัติหน้าที่กันต่อไป เพราะพวกเท่าเหล่านี้ได้สอน ได้แนะนำ ชี้แนะในการทำงาน เป็นที่ปรึกษาทุกเรื่องราว ก็คงหวังว่ารุ่นน้องที่มาใหม่ คงจะได้ทุ่มเท เสียสละ ช่วยกันทำงานให้กับสตูลวิทยาเต็มกำลังสุดความสามารถ ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ อย่างที่บอกครับ บรรยากาศเหล่ามันเริ่มหายไปจากสตูลวิทยาแล้ว หรือแต่พวกรุ่นผมแหละที่ยังคงทำอยู่ตั้งแต่บรรจุ ถึงทุกวันนี้ จะสร้างคนรุ่นใหม่ให้ทำงานด้วยใจคงจะยากแล้วในสังคมปัจจุบัน ความรู้ตอนนี้ก็แค่หวนนึกถึงภาพเก่าๆ ที่เคยสนุกได้ร่วมงานกัน ได้พูดคุยกัน มันเป็นความพูกพันธ์ที่ครั้งหนึ่งในชิวิตเราได้มาพบกัน ก็จะเก็บภาพความทรงจำในอดีตที่ดีๆตลอดไป และขอขอบคุณพี่ประพจน์ที่ได้แนะนำข้อคิดดีๆ และได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่ ขอให้พี่ประพจน์เดินทางโดยสวัสดิภาพ และมีความสุขในชีวิตการงาน ชีวิตครอบครัว และได้ทำในสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้ ขอบคุณครับ

แสดงความคิดผ่าน Facebook