น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.ไอซีที วางกรอบ 3 เดือน คลอดไวไฟฟรีบางพื้นที่ พร้อมตั้งคณะทำงานตรวจสอบสัญญาของหน่วยงานในสังกัดที่มีปัญหา ขณะที่ นโยบายแจกแท็บเล็ตไอซีทีมีส่วนเกี่ยวข้องแค่ดูคอนเทนต์เท่านั้น…

วัน ที่ 26 ส.ค. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวว่าภายหลังการมอบนโยบายหน่วยงานในสังกัดว่า ขณะนี้ เรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ระยะสั้น และระยะยาว สำหรับระยะสั้น คือ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และการกระจายพื้นที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไร้สาย หรือ ไวไฟ ฟรี อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้งานอย่างทั่วถึง โดยคาดการณ์ว่า จะให้เสร็จภายใน 3 เดือน เนื่องจากเป็นหนึ่งในภารกิจเร่งด่วนของกระทรวงไอซีทีที่ต้องทำให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 ปี

“มองว่า การกระจายไวไฟให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ อาทิ สถานที่ราชการ สาธารณะ และสถานศึกษา และครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป เพื่อให้ประชาชนใช้งานได้อย่างทั่วถึง โดยเบื้องต้นจะเร่งให้เสร็จภายใน 3 เดือน” รมว.ไอซีที กล่าว

น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวต่อว่า เบื้องต้นจะนำร่องให้บริการในสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น สถานที่ราชการ  สถานศึกษา โดยจะมีทั้งรูปแบบการดำเนินการผ่านโครงการบริการสาธารณะทั่วถึง หรือ ยูเอสโอ ที่ร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  หรือ กสทช. การร่วมมือกับเอกชนที่ให้บริการอยู่แล้วในพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชน และการที่กระทรวงไอซีทีดำเนินการเอง

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องเร่งด่วนในการปรับโครงสร้างบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เพื่อเตรียมพร้อมหลังสิ้นสุดสัมปทาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และการปรับปรุงระบบเพื่อให้การเฝ้าระวังเว็บไซต์หมิ่นฯ ให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น

รมว.ไอซีที กล่าวอีกว่า ขณะนี้ สั่งให้ตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบสัญญาของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภาย ใต้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และการดำเนินการมิชอบของหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรณีที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติป.ป.ช. ชี้มูลความผิดเรื่องสัญญาการให้บริการเอชเอสพีเอของบริษัท ทรูมูฟ จำกัด และกสท สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. สอบการใช้งบประมาณของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือ ซิป้า เพื่อให้เกิดความชัดเจน และยืนยันว่าการดำเนินการต่างๆ ไม่มีการแทรกแซงจากการเมือง แต่การที่มีหน่วยงานอื่นเข้ามาตรวจสอบสัญญาต่างๆ  ชี้ให้เห็นว่าสัญญาที่เกิดขึ้นไม่ถูกต้อง ไอซีทีจึงต้องเข้ามาดูแลในเรื่องนี้

อย่างไรก็ตาม ภารกิจระยะยาว 4 ปี คือ โครงการสมาร์ทไทยแลนด์ และนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ หรือ เนชัลแนลบรอดแบนด์ ทั้งนี้ กระทรวงไอซีทีจะยื่นส่งแผนบริหารราชการแผ่นดินในวันที่ 6 ก.ย. 2554 ส่วนโครงการไวไฟฟรี อาจทำให้ต้องทบทวนการเสนอของบประมาณประจำปี 2555 ของไอซีทีที่จะเพิ่มขึ้นจากเดิมที่วางไว้ประมาณ 5,000 ล้านบาท โดยจะยื่นเสนอของบประมาณในวันที่ 16 ก.ย.นี้

สำหรับ นโยบายแจกแท็บเล็ตให้นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 กระทรวงไอซีทีจะรับผิดชอบเรื่องของคลังความรู้ โดยการนำแอพพลิเคชั่น และเนื้อหา เหล่านี้เข้ามาบริหารจัดการในรูปแบบของคลาวด์คอมพิวติ้ง ส่วนการประมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ ทีโออาร์ นั้น คาดว่ากระทรวงศึกษาธิการ หรือ ศธ.จะเข้ามาดูแล อย่างไรก็ตาม ในส่วนความร่วมมือกันทั้งในเรื่องของคุณภาพและการดำเนินงาน ยังคงเป็นหน้าที่ของทั้ง 2 กระทรวง ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลที่ตั้งไว้

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์ วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2554

แสดงความคิดผ่าน Facebook