ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

หมอแนะรัฐบาลอบรมพ่อแม่,ครู 3-4 เดือนก่อนแจกแท็บเล็ตเด็ก เรียนรู้แนวทางก่อประโยชน์-ป้องกันภัย ประเมินผลหลังใช้ 1 ปี พบผลเสียมากกว่าดีควรหยุดนโยบาย อย่ากลัวเสียหน้า …

วันที่ 21 กันยายน พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวถึงนโยบายการแจกแท็บเล็ตให้กับเด็กอายุ 7 ขวบของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยว่า ในปัจจุบันวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การส่งเสริมให้เก็เข้าถึงและเรียนรู้ทำให้เด็กตามทันโลก แต่ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กควรที่จะคัดกรองเรื่องประโยชน์ที่เด็กจะได้รับและ ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็ก ในการใช้งานหากพ่อแม่อยู่ข้างๆลูกคอยแนะนำอาจเป็นการส่งเสริมความคิด สร้างสรรค์ให้กับลูก ถ้าพ่อแม่ไม่ได้ดูแล เด็กก็จะถูกสื่อหรือเทคโนโลยีล่อลวงไปในทางที่ไม่ดี ส่วนตัวเห็นว่าหากพ่อแม่มีความพร้อมการแจกแท็บเล็ตจะเกิดประโยชน์ แต่หากพ่อแม่ และโรงเรียนไม่มีความพร้อมควรที่จะเร่งพัฒนาก่อนที่จะแจกเทคโนโลยีให้เด็ก ใช้งาน

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สป.สธ.) กล่าวว่า รัฐบาลไม่ควรซื้อแท็บเล็ตและแจกให้เด็กทันทีทันใด เพราะจะเกิดอันตรายมากกว่าประโยชน์  แต่ควรที่จะมีการอบรมหรือให้ความรู้พ่อแม่และครูถึงแนวทางในการใช้แท็บเล็ต ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กและการรับมืออันตรายและป้องกันภัยที่อาจจะเกิด ขึ้นอย่างน้อย 4-5 เดือนเพื่อให้ทุกคนเข้าใจถึงเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นเหล่านี้

“เมื่อรัฐบาลแจกแท็บเล็ตให้เด็กไปใช้งานแล้ว 1 ปี ควรมีการประเมินผลอย่างจริงจัง บนพื้นฐานความจริงโดยไม่มีอคติ หรือตั้งแง่ ถ้าผลการประเมินพบว่ามีผลเสียมากกว่าผลดี รัฐบาลก็ควรยกเลิกนโยบายนี้ โดยไม่ต้องกลัวเสียหน้า เพราะอย่างน้อยก็ได้ทำตามสิ่งที่หาเสียงแล้ว เพียงแต่เด็กได้รับผลเสียมากกว่าก็มีเหตุผลมากพอที่จะเลิก หากผู้บริหารประเทศเห็นด้วยเช่นนี้ ประเทศก็จะได้ประโยชน์จากนโยบายต่างๆอย่างแท้จริง” นพ.ศุภกิจ กล่าว

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2554

แสดงความคิดผ่าน Facebook