วันแม่แห่งชาต 2559

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
ขอทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของเหล่าพสกนิกร
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายวีระศักดิ์ พัทบุรี
ครูโรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล

@Wee4Life

แสดงความคิดผ่าน Facebook