โดนมิจฉาชีพหลอกทางอีเมล์

: 42 views บันทึกประจำวัน No Comments »

โดยปกติก็เห็นมีอีเมล์หลอกหลวงอยู่บ่อยๆ ที่ส่งลิงก์เข้ามาทางอีเมล์ นานๆ จะเจอแบบเนียนๆ สักที จอคร้้งนี้เลยไม่แน่ใจ เพราะเมื่อคลิกเข้าไปแล้ว เหมือนเว็บไซต์ต้นฉบับเลย ทั้งสีและการจัดวางรูปแบบ แต่ก็สังเกตเห็นแปลกๆ อีกอย่างก็ไม่ได้ทำธุรกรรมตามที่แจ้งไว้ในอีเมล์ด้วย เลยคิดว่าน่าจะเป็นเว็บไซต์ปลอม

Read More »

วันอีฏิ้ลฟิตริ ฮิจเราะห์ศักราช 1440

: 69 views บันทึกประจำวัน No Comments »

ประกาศจุฬาราชมนตรี
วันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (อีฏิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1440
ตรงกับวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562

ประกาศ! วันหยุดราชการ เนื่องในวันอีติ้ลฟิตรี 2562

: 86 views บันทึกประจำวัน No Comments »

ประกาศ เรื่อง การให้หยุดราชการ เนื่องในวันอีติ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า และในเวลาดังกล่าว หากมีผู้เห็นดวงจันทร์ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ให้วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเนื่องในวันตรุษอีดิ้ลฟิตตรี (วันรายอปอซอ) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 และหากไม่เห็นดวงจันทร์ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ให้วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเนื่องในวันตรุษอีดิ้ลฟิตตรี (วันรายอปอซอ) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440

Read More »

2 เมษายน 2562 ทรงพระเจริญ

: 100 views บันทึกประจำวัน No Comments »

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นายวีระศักดิ์ พัทบุรี

ปัจฉิมนิเทศ บานบุรี ช่อ 106

: 146 views บันทึกประจำวัน No Comments »

13 มีนาคม 2562 โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.3 และ ม.6 พร้อมทั้ง มอบสายสะพาย แสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย ในระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสตูลวิทยา บานบุรีช่อที่ 106 ทุกคนครับ

Read More »

13 มีนาคม วันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

: 103 views บันทึกประจำวัน Comments Off on 13 มีนาคม วันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2510 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY) ตามพระนามฐานันดรศักดิ์
สมเด็จพระบรมราชชนก เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ และในวันที่ 12 มีนาคม 2511

ได้มีพระบรมราชโองการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้
วันที่ 13 มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย

Smart Teacher

: 146 views บันทึกประจำวัน No Comments »

วันนี้มีภาระกิจ เป็นกรรมการการคุมสอบ ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์ของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแอดมิน ของศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ซึ่งอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา และมีความเป็นกันเองมาก พร้อมทั้งให้คำแนะนำเทคนิคการใช้โปรแกรมใหม่ ที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอน

Read More »

รับการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 2561

: 178 views บันทึกประจำวัน No Comments »

เสร็จไปอีกหนึ่งภาระกิจ สำหรับการนำเสนอ รายการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานมัธยมศึกษา ซึ่งรับผิดชอบใน ด้านที่ 3 การบริหารและการจัดการศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562

Read More »

wordpress themes | Web Directory |Bid Directory | Bidding Directory
wpthemes

Effects Plugin made by Ares Download