๒ เมษายน ๒๕๖๐
เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ ๖๒ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอน้อมถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาย เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
————————–
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นายวีระศักดิ์ พัทบุรี
ครูโรงเรียนสตูลวิทยา