ความสุขและความสำเร็จในชีวิต

: 1,604 views ข้อคิดสะกิตชีวิต 1 Comment »

“ความสุข” เป็นคำที่ใครๆ ก็อยากจะครอบครอง ซึ่งผมเคยเขียนเรื่องราวของคำๆนี้ไว้นานแล้วว่า เป็นสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ก็อยากจะมี อยากจะเจอ อยากจะหา และตอนนี้เราก็หามันอยู่ทุกวัน และตอนนี้เราก็อยู่กับมันทุกวัน หรือ (บางวัน) หรือ (ไม่มีสักวัน) แต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ทุกคนต่างไขว่ขว้ามัน ก็ไม่ใครที่ได้ครอบครองมันสักคน

“ความสำเร็จ” เป็นคำที่ใครๆ อยากมีเช่นกัน แต่ความสำเร็จของแต่ละคน ก็แตกต่างกันตาม ความคิด ความเชื่อ และศักยภาพของแต่ละคน ทุกคนตอนนี้ผมว่า ประสบความสำเร็จทุกคน เพียงแต่ใคนมากน้อยระดับไหนก้แค่นั้น และจะเพียงพอกับมันหรือเปล่า?

ปัญหาของผู้คนในโลกนี้ อีกอย่างหนึ่ง ก็คือ “ความไม่รู้จักพอ

ความสุขและความสำเร็จในทัศนะของผม ซึ่งอาจเคยพบเห็นข้อความนี้มาหลายๆ ที่ แต่ก็ตรงกับที่ผมคิดไว้ และได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เลยไม่อยากเก็บความคิดเหล่านี้ไว้คนเดียว เผื่อใครหลงเข้ามาในเว็บนี้แล้วก็อยากจะแชร์ ประสบการณ์ ความคิดบ้าง Read More »

พระบรมราโชวาท วันข้าราชการ 1เม.ย.56

: 926 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

“งานของแผ่นดิน เป็นงานส่วนรวม มีผลที่กว้างขวาง เกี่ยวข้องกับบ้านเมืองและบุคคลทุกฝ่าย

เมื่อเป็นงานส่วนรวมและมีผลเกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก

ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ อันเนื่องมาจากความคิดเห็นไม่ตรงกัน ก็ย่อมเกิดขึ้นบ้างเป็นปรกติธรรมดา

ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน ตลอดจนทุกคน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

จึงต้องมีใจที่หนักแน่นและเปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างแม้กระทั่งคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีสติ 

ใช้ปัญญาและเหตุผลเป็นเครื่องปฏิบัติวินิจฉัย โดยถือว่าความคิดเห็นและคำวิพากษ์วิจารณ์นั้น

คือการระดมสติปัญญาและประสบการณ์อันหลากหลายจากทุกคนทุกฝ่าย

เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้งานทุกส่วนทุกด้านของแผ่นดินสำเร็จผล

เป็นความเจริญมั่นคงแก่ประเทศชาติ และประชาชนอย่างแท้จริง”


wordpress themes | Web Directory |Bid Directory | Bidding Directory
wpthemes

Effects Plugin made by Ares Download