ประชุมหน่วยอนุรักษ์ กทม.

: 88 views อบรมสัมมนา No Comments »

 

21-22 พ.ย. 59 เดินทางไปประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ผู้นำหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (Miracle Grand Convention Hotel) หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการ สผ. (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เป็นประธานในพิธีเปิดและปิด จากการไปประชุมก็ได้แนวคิดหลายๆ อย่าง ส่วนใหญ่ก็พยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์ จากการเดินทาง และการเข้าร่วมฟังบรรยาย Read More »

อบรมวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

: 218 views บันทึกประจำวัน, อบรมสัมมนา No Comments »

อบรมวิทยฐานะ รุ่นที่ 80

วันที่ 27 – 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เข้าร่วมการอบรบหลักสูตร วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 80 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มีจำนวนครูผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 36 คน [รายชื่อผู้เข้าอบรม] ซึ่งมีอัตราการลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 4,000 บาท โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง Read More »

อบรม EIS สิงคโปร์วันที่ห้า

: 422 views บันทึกประจำวัน, อบรมสัมมนา, เล่าประสบการณ์ No Comments »

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

วันที่ 31 ตุลาคม 2557 วันสุดท้ายของการอบรม EIS ณ ประเทศสิงคโปร์ วันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจคือ การประเมินผลสมรรถนะผู้เรียนใน ศตวรรษที่ 21 ซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับการศึกษา ที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนและการประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ส่วนช่วงที่ 2 ก็เป็นเรื่องของ  การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในยุคใหม่ (Next Generation Science Education : NGSE) การอบรมวันที่นี้ก็มีเฉพาะช่วงเช้า สำหรับช่วงบ่ายก็ตามอัธยาศัย Read More »

อบรม EIS สิงคโปร์ วันที่สี่

: 322 views อบรมสัมมนา, เล่าประสบการณ์ No Comments »

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

30 ต.ค. 57 วันที่สี่ของการอบรม EIS ที่สิงคโปร์ วันนี้ตื่นแต่เช้าเนื่องจากปกติมีคนไปทานอาหารเช้าที่โรงแรมเยอะมาก ด้วยเพราะมีที่นั่งไม่กี่โต๊ะและก็ด้วยเพราะมีเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจากเมืองไทย มาพักที่โรงแรมนี้ด้วยประมาณ 50 กว่า เป็นการเข้าค่ายฝึกภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์ จากการที่ได้สอบถามเด็กๆ Read More »

อบรมวันที่สี่ EIS สิงคโปร์

: 698 views บันทึกประจำวัน, อบรมสัมมนา, เล่าประสบการณ์ No Comments »

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

29 ต.ค. 57 เป็นวันที่สี่ของการอยุ่สิงคโปร์ แต่เป็นการอบรรมวันที่สาม วันนี้ฟรีสไตล์ ทางโครงการออกไปศึกษาแหล่งงเรียนรู้และก็กลับมาช่วงบ่ายมีอบรมต่อ ช่วงค่ำก็มีงานเลี้ยง รายละเอียดการอบรมดังตารางครับ Read More »

วันที่สาม อบรม EIS สิงคโปร์

: 339 views คลิปวิดีโอ, บันทึกประจำวัน, อบรมสัมมนา, เล่าประสบการณ์ 1 Comment »

วันที่ 28 ต.ค. 57 เป็นการอบรมวันที่สอง ได้เรียนรู้ระบบการศึกษาของสิงคโปร์ จากการฟังแต่ท่านได้ยกตัวอย่างแล้วรู้สึกว่า แตกต่างกันมากกับประเทศไทย แต่ก็เป็นธรรมดาครับ ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมแตกต่างและหลากหลาย ธรรมชาติได้สร้างสรรค์มาแล้ว แต่อย่างหนึ่งเราสามารถเรียนรู้และปรับเปลี่ยนไปทางในทางที่ดีได้

ได้ประโยชน์จากการอบรมเยอะมาก ทั้งๆที่ฟังออกบ้าง ไม่ออกบ้าง แต่ก็พยายามตั้งใจฟัง ระบบการศึกษาของสิงคโปร์ เน้นเรื่องภาวะผู้นำ อย่างมาก ตั้้งแต่ระบบประถมจนถึงระดับมหาวิทยาล้ย และทุกๆหน่วยงานครับ ดูแล้วมีความเป็นมืออาชีพครับ ผู้คนมีระบบเบียบ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด จากที่สังเกตไม่กี่วันนะครับ เมืองสะอาดมาก และรู้สึกปลอดภัย อีกอย่างเค้าเน้นความเป็นพลโลกมาก คือ การสร้างพลเมืองให้มีคุณภาพอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข บนความแตกต่างที่หลากหลาย Read More »

วันที่สอง อบรม EIS สิงคโปร์

: 381 views บันทึกประจำวัน, อบรมสัมมนา, เล่าประสบการณ์ No Comments »

[27 ตุลาคม 2557 วันที่สองของการอบรม EIS ประเทศสิงคโปร์] อยู่ที่สิงคโปร์ไม่มีโอกาสได้เขียนบทความการเดินทางครับ เพราะเวลาส่วนใหญ่ออกไปสำรวจพื้นที่ เสียดายเวลาหากพักอยู่ในห้องเลยใช้เวลาท่องเที่่ยวให้คุ่มค่าครับ ค่อยกลับมาเขียนหลังจากกลับจากสิงคโปร์ แต่มีงานและภาระที่ต้องรีบทำมากมาย คงหาเวลาเขียนยาก และมีงานด่วนต้องรีบเขียนบทความกับปรับปรุงงานวิจัยด้วย แต่รู้สึกเหนื่อยและคิดอะไรไม่ออกเลยครับ เลยลองเขียนประสบการณ์จากที่ไปอบรม ณ ประเทศสิงคโปร์ก่อน เดี่ยวจะลืมประสบการณ์ใหม่จากที่นั่น เพราะเมื่อเวลาผ่านไปอาจจะทำไม่ได้แล้วว่าเป็นอย่างไรบ้าง แต่ก็ยังมีอุปสรรคเรื่องตาอยู่คือ รู้สึกนั่งดูหน้าจอนานไม่ได้เหมือนเมื่อก่อน แต่ก็จะเขียนดูสักวันครับ Read More »

วันแรกดูงานสิงคโปร์

: 474 views บันทึกประจำวัน, อบรมสัมมนา, เล่าประสบการณ์ No Comments »

สวัสดีครับ ขณะที่บทความย้อนหลังอยู่นี้ผมก็คงเดินทางมาถึงประเทศสิงคโปร์แล้ว เพียงแต่ไม่ได้อัพเดทขึ้นเว็บไซต์ และระยะหลังๆ มีอาการปวดตาเลยไม่ค่อยได้มาเขียนบทความ ต่อไปอาจจะนานๆทีละครับ แต่ก็ยังต้องการจะเขียนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเก็บเรื่องราวชีวิตไว้เป็นความทรงจำครับ

จากบทความที่ผานได้จากการที่ได้เข้าร่วมอบรมโครงการวิจัยและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ที่เรียกย่อๆ ว่า EIS (English for Integrated Studies) ซึ่งจากการอบรมครั้งนั้นจะคัดเลือกผู้เข้าอบรมทั่วประเทศ จำนวน 300 ท่าน เดินทางไปฝึกประสบการณ์ภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสิงคโปร์ Read More »


wordpress themes | Web Directory |Bid Directory | Bidding Directory
wpthemes
 

Effects Plugin made by Ares Download