ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ (PSU-TEP) 2/2556

: 3,759 views เล่าประสบการณ์ No Comments »

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ถึงเวลาที่ต้องทดสอบวัดทักษะความรู้ ภาษาอังกฤษ (PSU – TEP) อีกครั้งหนึ่งแล้ว ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งทุกครั้งที่ผ่านมาก็ไม่ได้เตรียมตัวเลย ครั้งแรกกะว่าจะมาทดสอบดูว่าระดับภาษาอังกฤษอยู่ระดับใด แล้วค่อยกลับไปเตรียมตัว แต่พอถึงวันสอบจริงก็ไม่ได้เตรียมตัวสักที ด้วยเพราะภาระงานและเรื่องราวที่ต้องรับผิดชอบทำให้เวลาผ่านไปรวดเร็วมาก อีกอย่างการที่จะทำอะไรบางอย่างสำหรับผมเราต้องอาศัยอารมณ์และความรู้สึก ซึ่งบางครั้งก็ไม่มีอารมณ์ที่จะทำอะไรก็มีครับ

แต่ช่วงหลังนี้รู้สึกเหนื่อยๆ เพลียๆ เลยไม่มีพลังจะทำอะไรได้มากมายเหมือนเมื่อก่อน หรือคงเพราะอายุที่เพิ่มขึ้น (อีกแล้ว)

การทำแบบทดสอบคร้้งนี้เป็นครั้งที่มึนมากครับ เพราะไม่มีสมาธิเลย และก็รู้สึกเหนื่อยล้า ทำได้สักพักก็เริ่มมึนแล้วแต่ก็พยายามทำเต็มที่ แต่รู้สึกทักษะการฟังจะซับซ้อนมากขึ้น ส่วนทักษะการเขียน เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ประสบการณ์ในการรับลูกจ้างว่า เห็นด้วยหรือไม่กับผู้ที่มีประสบการณ์ ที่ต้องได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ Read More »

Life ain’t always beautiful

: 625 views คลิปวิดีโอ, เสียงเพลงแห่งชีวิต No Comments »

“Life ain’t always beautiful”

เมื่อชีวิตไม่ได้สวยงามตลอดเวลา

นานมากแล้วครับที่ไม่ได้นำเสนอบทเพลงเพื่อเป็นกำลังใจ คงเพราะตอนนี้เพลงก็เอาไม่อยู่ หลายเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิต และภาระงานที่รับผิดชอบ เลยไม่ค่อยมีอารมณ์ฟังเพลง หรือไม่ฟังแล้วก็ยังหาเพลงที่เข้ากับอารมณ์ยังไม่ได้ Read More »

แสงสว่างในชีวิต

: 955 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

“There are two ways of spreading light, to be the candle or the mirror that reflects it.”

#Edith Wharton

มีอยู่ 2 ทางเลือกที่จะเป็นตัวเปร่งแสงสว่าง นั่นคือ เป็นเทียนไขที่ส่องแสงสว่างด้วยตัวมันเอง หรือจะเป็นกระจกที่สะท้อนแสงของมัน

ความสำเร็จในชีวิต

: 622 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

“Success is the good fortune that comes from aspiration, desperation, persperation & inspiration.”

# Evan Esar

ความสำเร็จ คือ ความโชคดีที่มาจากความปรารถนา ความสิ้นหวัง หยาดเหงื่อและแรงบันดาลใจ

 

สัดส่วนของชีวิต

: 568 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

“Life is ten percent what happens to you and 90 percent how you respond to it.”
#Lou Holtz

ชีวิต คือ 10 เปอร์เซ็นต์กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณและอีก 90 เปอร์เซ็นต์คือวิธีการที่คุณจะจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไร

What most schools don’t teach

: 717 views คลิปวิดีโอ, สนทนาการศึกษา No Comments »

What most schools don’t teach

เป็นข้อความที่น่าสนใจครับ ว่าโรงเรียนส่วนใหญ่สอนอะไรให้กับนักเรียน และอะไรที่โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้สอนให้กับนักเรียน เพราะเห็นการศึกษาปรับเปลี่ยนรูปแบบอยู่ตลอดเวลา ทั้งๆที่การศึกษาก็สร้างคนมาหลายร้อยสมัยแล้ว งั้นเมื่อไหร่การศึกษาจึงจะสามารถพัฒนาคนให้มีคุณภาพซะที หรือคงเพราะมุ่งเน้นแต่หลักสูตรทางวิชาการ ให้คนเป็นแต่คนเ่ก่ง กันจนล้มประเทศแล้ว แต่ไร้วี่แววคนที่มีคุณภาพ

ในความคิดของผม สงสัยมานานว่าทำไมต้องบังคับให้เด็กเรียนตามหลักสูตรทั้งๆ ที่บางคนไม่ถนัด ก็คิดได้เองว่า ก็เพราะในประเทศไทย เป็นหลักสูตรภาคบังคับ ไง เลยจึงต้องบังคับให้เรียน (แป๋ว)

ไม่ ได้มองอะไรๆก็ต่างประเทศหรอก เพราะทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีความแตกต่าง ไม่จำเป็นต้องทำตามต่างประเทศทั้งหมด แต่เพียงแค่นำสิ่งที่เป็นประโยชน์และน่าจะเป็นส่ิงที่ดีมาเป็นแนวทาง ทำไม่คนเค้าส่วนใหญ่จึงมีคุณภาพ อย่างหนึ่งเพราะคนเค้าไม่โกงกินกันเหมือนประเทศไทยมั้ง การศึกษาเค้าก็ไม่ได้แย่งชิงกันเก่งเหมือนในสังคมทุกวันนี้ งานอะไรก็ได้ที่ทำแล้วให้สุขภาพชีวิตดีขึ้น เค้าก็ยอมรับ แต่ในสังคมไทย Read More »

ประตูแห่งความสุข

: 559 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

 

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

“Happiness is something that comes into our lives through doors we don’t even remember leaving open”

#Rose Wilder Lane

ความสุขเป็นสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเราผ่านประตูซึ่งเราก็ไม่เคยจำเลยว่าเปิดประตูนั้นทิ้งไว้เมื่อไหร่

#Wee.Patthaburee

อารมณ์กับความสุข

: 563 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

“Happiness depends more on the inward disposition of mind than outward circumstances.”

  #Benjamin Franklin

ความสุขขึ้นอยู่กับอารมณ์ภายในของจิตใจมากกว่าสถานการณ์ภายนอก

 #Wee.Patthaburee


wordpress themes | Web Directory |Bid Directory | Bidding Directory
wpthemes

Effects Plugin made by Ares Download