Glass of Life

: 1,343 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

ชีวิตของคนเรา หากเปรียบเสมือนแก้วน้ำใส ที่ว่างเปล่า วันเวลาผ่านไป ทุกคนต่างก็แสวงหาตัวตนของตนเอง เพื่อให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุด นั่นคือ การศึกษา เพื่อนำไปประกอบอาชีพ ให้มีรายได้ ซื้อสิ่งของในการดำเนินชีวิต สิ่งต่างๆ เหล่านั้นเป็นการเติมเต็มให้กับชีวิต เปรียบเสมือน น้ำบริสุทธ์ ที่เราเติมลงในแก้ว ซึ่งดูแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกติ แต่เมื่อเวลาผ่านไปอาจมีสิ่งแปลกปลอม เปรียบเสมือน หยดสี ที่ใส่ลงไปในน้ำ ทำให้ชีวิตต้องรู้สึกเป็นทุกข์ ผิดหวัง และสิ่งเหล่านี้ก็คอยแทรกซึมไปทั่วชีวิตเราอย่างช้าๆ จนกระทั่งน้ำใสๆ ในแก้วเปลี่ยนเป็นสีอื่นอย่างชัดเจน นั่นแสดงว่าชีวิตเราตกอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์ตลอดไป Read More »

Active Learning

: 4,542 views สนทนาการศึกษา No Comments »

Active Learning

การศึกษาไทยเปรียบเสมือน “เรือ” ที่ลอยอยู่กลางแม่น้ำที่ไร้กระแสน้ำ แต่รอกระแสลม รอบทิศทางที่จะพัดไปทางใดก็ไม่รู้ ไร้ซึ่งทิศทาง ลมทิศไหนมาแรงก็พัดไปตามกระแส ซึ่งหากต้องการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง ก็ควรมองว่าจะไปทิศทางใด หากไม่สามารถควบคุมทิศทางลมได้ ก็ควรปรับใบพัดเรือ ให้ไปตามทิศทางที่ต้องการ เปรียบเสมือน เห็นฝั่งที่กำลังจะไป

เรื่องราว Active Learning ก็เล่าขานกันมาแล้ว ช่วงๆ หลังเห็นมีข่าวบ่อย ก็คงจะคุ้นเคยกับคำๆ นี้ ที่ผ่านมาก็ได้กระตุ้นและส่งเสริมกันมาบ้างแล้ว แต่ทำไมยังไม่เห็นผลอะไรออกมาชัดเจน ควรหาสาเหตุให้แน่ชัดว่า การศึกษาไทยเป็นเช่นนี้เพราะอะไร ไม่ใช่หาทางแก้ไปไม่มีวันสิ้นสุด สุดท้ายก็วนเวียนอยู่กลางแม่น้ำสายเดิม Read More »

Let It Be

: 1,370 views เสียงเพลงแห่งชีวิต No Comments »

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

สวัสดีวันหยุดสุดสัปดาห์ มีเรื่องราวมากมายเมื่อช่วงจังหวะความคิดว่างๆ ก็อยากจะบอกเรื่องราวต่างๆ ทั้งๆ บางวันก็ว่างแต่นึกอะไม่ออก บางครั้งมีเรื่องราวมากมายเกินจนไม่รู้จะเขียนอะไรเช่นกัน สรุปเลยไม่มีความแน่นอนสักอย่าง

วันนี้มีเพลงเก่าแก่ ที่ฟังอยู่หลายวันแล้ว บางครั้งเมื่อรู้สึกเหนื่อยล้าจากการทำงาน และขับรถแล้วหมดพลัง ก็จะเปิดเพลงนี้ ซึ่งก็ครบ 1 เดือนแล้ว กำลังจะเบื่อเพื่อหาเพลงอื่นที่ไม่ได้ฟังมานานต่อ Read More »

หลักการใช้ อำนาจและบารมี

: 1,152 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

ใช้อำนาจต้องมีเมตตา
ใช้บารมีต้องมีปัญญา

Power must have compassion.
Glory be to the wise. Read More »

ครูเปรียบเสมือนกบเหลาดินสอ

: 3,643 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2560 ในฐานะดังต่อไปนี้

  1. ข้าราชการครู ขอปฏิญาณตนในการเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นแบบอย่างที่ดี แก่เยาวชนและพลเมืองที่มีคุณภาพ
  2. นักเรียน ขอระลึกถึงพระคุณของคุณครูทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนมาตั้งแต่ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ขอขอบคุณ ครู อาจารย์ทุกท่าน ที่ให้ความรู้ ให้สติปัญญา ในการเล่าเรียน การทำงานและการใช้ชีวิต
  3. ลูก ขอขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ คุณ ยาย ที่เป็นครูคนแรกของลูก ให้ชีวิต ให้ความรู้ ให้ปัญญา ให้โอกาสในการศึกษาเล่าเรียน และใช้ชีวิตอย่างมีสติ
  4. เพื่อน พี่ น้อง ขอขอบคุณทุกคนที่ผ่านเข้าในชีวิต ที่ได้ให้ประสบการณ์ได้เรียนรู้ในการทำงาน ซึ่งทุกคนก็เป็นครูที่ได้สอนในการดำเนินชีวิตเช่นกัน

Read More »

วันครูแห่งชาติ 2560

: 598 views บันทึกประจำวัน No Comments »

คำขวัญวันครู 2560

16 มกราคม 2560 เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ

คำขวัญเนื่องในวันครู ครั้งที่ 61 พุทธศักราช 2560

“ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู” Read More »

ติดตั้ง WiFi กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี

: 630 views บันทึกประจำวัน No Comments »

Access Point

ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเยี่ยมบิดา มารดา ในเช้าวันอาทิตย์ก็เดินทางกลับเพื่อทำหน้าที่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในการเลือกตั้งคณะกรรมการฯ ช่วงเวลาบ่ายๆ พอมีเวลาว่างก็เลยติดตั้งอุปกรณ์อินเทอร์ไร้สาย สำหรับกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งมีระยะทางอยู่ห่างจากอาคารตัวปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่อนข้างมาก แต่ก็ได้ทำเป็นตัวขยายสัญญาณ เผื่อว่าจะสามารถใช้งานได้  Read More »

วันเด็กแห่งชาติ 2560

: 676 views บันทึกประจำวัน No Comments »

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 14 ม.ค. พ.ศ.2560

“เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” Read More »


wordpress themes | Web Directory |Bid Directory | Bidding Directory
wpthemes

Effects Plugin made by Ares Download