วันนี้ถือเป็นวันดีวันหนึ่ง เป็นวันไหว้พระจันทร์ ขอให้สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต และปรับเปลี่ยนความคิด การใช้ชีวิตให้มีความสุข สงบ ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเรา อยู่ที่เราจะเริ่มต้นเปลี่ยนหรือเปล่าก็แค่นั้น

ชีวิตที่ตื่นตระหนกโวยวาย มักจะไม่ค่อยมีคนสนใจ แต่ชีวิตที่มีความอดทนอดกล้้น สงบเสงี่ยม เจียมตัว อ่อนน้อมถ่อมตน ก็จะมีคนสนใจ ให้ความรักความเมตตา ดั่งเช่นเสียงดนตรีที่ไพเราะแต่เปิดเสียงดัง คนก็จะรำคาญขาดความไพเราะ

คนที่พูดเสียงดังตะคอก ถึงแม้เนื้อหาจะมีประโยชน์หรือสาระก็ตาม ก็ปราศจากคนฟัง เช่นกัน ดังนั้นการพูดจาหากพูดให้เสียงพอดีๆ เบาๆ ด้วยความสงบนิ่ง ก็จะมีคนตั้งใจฟัง

แสดงความคิดผ่าน Facebook