อยู่กับปัจจุบัน

: 103 views ข้อคิดสะกิตชีวิต, บันทึกประจำวัน No Comments »
Signature Hot Chocolate@ Starbucks Coffee 

ที่เก่าเวลาเดิม เปลี่ยนแต่เมนู วันนี้เปลี่ยนจากเมนูกาแฟ มาเป็นช็อคโกแลต ร้อน ( Signature Hot Chocolate ) เพราะกลัวจะนอนไม่หลับอีก 555

Read More »

อย่ากลัว! สถานที่ใหม่

: 123 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

สถานที่แห่งหนึ่ง ณ เมือง Glenfield ประเทศ New Zealand มีโอกาสได้เดินสำรวจ ในช่วงที่อากาศอบอุ่น สบาย บรรยากาศ เงียบสงบ สัมผัสได้ถึงอากาศที่บริสุทธิ์ ทำให้รู้สึกเป็นอิสระ สบายใจและผ่านคลายซะจริงๆ ถนนสะอาด ผู้คนน้อยมาก สัมผัสได้ถึงความเป็นธรรมชาติ

Read More »

การเดินทาง คือการศึกษาการใช้ชีวิต

: 109 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

“การเดินทาง” ไม่ใช่ “รางวัลจากการทำงาน”
แต่ เป็นการศึกษา “การใช้ชีวิต”

Read More »

ครั้งหนึ่งในชีวิต

: 136 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

“ครั้งหนึ่งในชีวิต”
สิ่งที่ควรทำที่สุดคือ…
ทำในสิ่งที่อยากทำ
ไปเที่ยวในที่ที่อยากไป
ไปทำให้ชีวิตมีความสุขมากที่สุด

Read More »

ความเมตตาต่อกัน

: 155 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »
เมือง Auckland ประเทศนิวซีแลนด์

คนเราทุกคนต้องมีความบกพร่องเล็กน้อยต่างกัน ฉะนั้นเราจึงต้องมีความเมตตาต่อกัน

ในความเป็นจริงแล้วความบกพร่องไม่ได้เล็กน้อย แต่เป็นความแตกต่างที่ค่อนข้างมาก เพราะธรรมชาติสร้างมาแล้วให้มีความแตกต่างเพื่อได้อยู่อาศัยแบบพึ่งพากัน

Read More »

ธรรมชาติ และความสงบ

: 116 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »
เมือง Saanen ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์

เมื่อสิ่งแวดล้อมรอบต้วเราเต็มไปด้วยการแข่งขัน การดิ้นรนเพื่อความก้าวหน้า และความอยู่รอด ความมีหน้ามีตาในสังคม จนบางครั้งก็ทำให้เราไม่มีเวลาหยุดพักเพื่ออยู่กับตัวเอง และยังทุกข์อยู่กับอดีต สับสนกับปัจจุบัน และกังวลกับอนาคต

สถานที่แห่งหนึ่งที่จะให้คุณได้พัก และมีพลังในการใช้ชีวิตต่อไป คือ ธรรมชาติ และความสงบ

การซ่อนตัว

: 260 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

ณ สถานการณ์ปัจจุบันนี้ การใช้ชีวิตโดยยึดกฎธรรมชาติ เป็นวิธีที่ดีทีสุด โดยการเอาตัวรอดของสัตว์ชนิดหนึ่ง ใช้วิธีการเอาตัวรอดโดยการซ่อนตัวเป็นเงา ทำให้ปลอดภัยจากผู้ล่า

Read More »

ความสงบ(และ)สุขในองค์กร

: 214 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

ภาพรวมของประเทศเป็นเช่นไร ก็ส่งผลไปยังส่วนย่อยๆตามลำดับชั้น และลงไปถึงองค์กร ในภาพปัจจุบันประเทศยังขาดความเสถียรในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา ไปสู่เป้าหมายที่เรียกว่า “พัฒนาแล้ว” เนื่องจากยังมีการแบ่งพรรค แบ่งพรรค / แย่งชิงการมีอำนาจ/ แบ่งแยกสีโน้น สีนี่ ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ ก็ยากที่ประเทศเข้าสู่สภาวะความสงบ และความสุขก็จะไม่เกิดขึ้นกับคนประเทศ

เช่นเดียวกันหากประเทศยังขาดความสงบและสุข ย่อมส่งผลต่อองค์กรเช่นกัน ยากที่จะเกิดความสงบและสุขในการพัฒนาองค์กร เพราะหากคนในองค์กรมีความสุข ก็จะสามารถนำพาองค์ไปสู่ความสำเร็จได้ แต่หากยังแบ่งพรรค แบ่งพวก เรียกหาอำนาจหน้าที่แล้ว องค์กรก็จะมีแต่ความขัดแย้ง ยากที่จะพัฒนาและวนเวียนอยู่แต่ปัญหาเดิมๆ

ในสภาวะเช่นนี้ องค์กรจึงต้องการผู้นำที่มีภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์ ที่กล้าจะเปลี่ยนแปลง และทุ่มเทให้กับองค์กร รวมทั้งให้ความสำคัญกับคนในองค์กร โดยไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ให้ยึดความเหมาะสมและถูกต้องเป็นหลัก แล้วความสุขจะเกิดกับคนในองค์กร ทำให้องค์กรประสบผลสำเร็จได้


wordpress themes | Web Directory |Bid Directory | Bidding Directory
wpthemes

Effects Plugin made by Ares Download