เดนมาร์ก เป็นประเทศที่นักเรียนมี “ความสุข” มากที่สุดในโลก

: 1,047 views สนทนาการศึกษา No Comments »

The 5 Principles That Make Danish School Kids the Happiest in the World

ในปี 2016 เดนมาร์กได้รับการประกาศอีกครั้งว่าเป็นประเทศมีความสุขที่สุดในโลก ในหนังสือของ Malene Rydahl ชื่อว่า Happy as a Dane ซึ่งกล่าวถึงหลักการตามที่ระดับสูงของความเป็นอยู่ในประเทศที่ถูกสร้างขึ้น โดยอาศัยหลัก 5 ประการดังนี้ Read More »

Digital Intelligence (DQ)

: 4,607 views สนทนาการศึกษา No Comments »

Digital Intelligence (DQ) คุณลักษณะและทักษะชีวิตในโลกยุคดิจิตอลหรือ ‘ความฉลาดทางดิจิตอล’ ที่ผ่านเราคุ้นเคยกันดีกับคำว่า IQ และ EQ ซึ่งในเรื่องของ EQ ก็มีการพูดถึงกันมาแสนนานแต่ผลก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ ในการทำงานและการใช้ชีวิต EQ มีความสำคัญมาก และมันสามารถบ่งบอกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนได้ ก่อนกล่าวถึง DQ ก็ขอนำเสนอ EQ คร่าวๆ ก่อนที่จะตกยุคไป เพราะตัวผมเองก็ยังไม่ได้สัมผัสกับการพัฒนา EQ เท่าไหร่ก็โผล่ DQ มากอีกแล้ว Read More »

แนะแนวการศึกษาทางด้านดนตรี

: 391 views บันทึกประจำวัน No Comments »

วันนี้ 24 พ.ย. 2559 มีการแนะนำการศึกษาในด้านเกี่ยวกับ อาชีพนักดนตรี ซึ่งมีนักเรียนหลากหลายระดับชั้นเข้าร่วมฟังและชมการบรรเลงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ ในรูปแบบของเครื่องดนตรี ไวโอลิน และอื่นๆ อีกหลายประเภท ขอชื่นชมโครงการนี้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน และได้สัมผัสของจริง พร้อมทั้งมีโอกาสฟังเพลงพระราชนิพนธ์ด้วย เชื่อว่านักเรียนหลายคนคงมีแนวคิด และความมุ่งหวังในใจ ที่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและสนใจในด้านดนตรี เนื่องจากดนตรีช่วยให้มีสมาธิและจิตใจเยือกเย็น สามารถควมคุมอารมณ์ได้

แปลอักษร ร.9 สตูลวิทยา

: 1,653 views บันทึกประจำวัน No Comments »

แปลอักษร ร.9 ร.ร.สตูลวิทยา

24 พ.ย. 59 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมแสดงพลังแปรรูปขบวนอักษรแสดงความจงรักภักดี “รัชกาลที่ ๙” ณ สนามโรงเรียนสตูลวิทยา  นอกจากนี้ในช่วงตอนค่ำเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 59 มีชุดคณะกรรมการนักเรียน ได้แปลอักษร จุดเทียนแสดงความจงรักภักดี เช่นกัน Read More »

แปรอักษร ร.9 จ.สตูล

: 746 views บันทึกประจำวัน No Comments »

 

การแปลอักษรถวายความอาลัยแด่รัชกาลที่ 9 จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดสตูล ต.พิมาน อ.เมืองสตูล

ประชุมหน่วยอนุรักษ์ กทม.

: 1,001 views อบรมสัมมนา No Comments »

 

21-22 พ.ย. 59 เดินทางไปประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ผู้นำหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (Miracle Grand Convention Hotel) หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการ สผ. (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เป็นประธานในพิธีเปิดและปิด จากการไปประชุมก็ได้แนวคิดหลายๆ อย่าง ส่วนใหญ่ก็พยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์ จากการเดินทาง และการเข้าร่วมฟังบรรยาย Read More »

การรักษาข้าราชการที่ดีไว้

: 1,092 views สนทนาการศึกษา No Comments »

จากข้อคิดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์การพัฒนาผู้นำว่า “หากเราจะปรับระบบราชการให้มีความคล่องตัว และให้ข้าราชการได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ก็ต้องมีเงินเดือนให้ในระดับที่สูงพอ เพื่อรักษาข้าราชการที่ดีๆ ไว้ในระบบให้ได้” ที่กล่าวถึงนี้น่าจะหมายถึงผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารการศึกษา สำหรับผมมองว่า Read More »

ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF)

: 564 views สนทนาการศึกษา No Comments »

จากการประชุมวิชาการ เรื่อง EF Symposium 2016 : ปลูกฝังทักษะสมอง บ่มเพาะเด็กไทยยุค 4.0 ระหว่างวันเสาร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี พบเด็ก 30% มีปัญหาพัฒนาการด้านสมองระดับสูงล่าช้ามีอาการหุนหันพลันแล่น ขาดการยับยั้งชั่งใจ-มีปัญหาความจำ-ขาดการควบคุมอารมณ์ ซึ่งก็สอดคล้องกับเรื่องราวที่ผมได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้ ว่าเยาวชนไทย ขาดการพัฒนาด้านพฤติกรรม ด้วยเพราะหลักสูตรและสิ่งแวดล้อมมุ่งแต่พัฒนาสมองด้านวิชาการ มองข้ามพฤติกรรมทางสังคม และการพัฒนาจิตใจ Read More »


wordpress themes | Web Directory |Bid Directory | Bidding Directory
wpthemes

Effects Plugin made by Ares Download