คำกล่าวสุนทรพจน์ Steve Jobs’ 2005 มหาวิทยาลัย Stanford

: 2,374 views เล่าประสบการณ์ 3 Comments »
Steve Jobs :  “Stay Hungry. Stay Foolish.”

สุนทรพจน์ที่สร้างความประทับใจไปทั่วโลกของ
Steve Jobs ผู้ก่อตั้ง Apple และผู้สร้าง Macintoch
โอ วาสที่ Steve Jobs ผู้สร้าง Macintosh แสดงในวันรับปริญญาของมหาวิทยาลัย Stanford เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2005 ที่ผ่านมา ไม่เพียงสร้างความประทับใจให้แก่บัณฑิตจบใหม่ในวันนั้น แต่ยังรวมไปถึงโลกคอมพิวเตอร์ที่ Silicon Valley และยังคงได้รับการชื่นชมและกล่าวขวัญไปทั่วโลกจนถึงวันนี้
สุนทรพจน์ วันนั้น Jobs เพียงแต่เล่าถึงบทเรียนในชีวิตของเขา 3 บท แต่เป็น 3 บทที่ทำให้เขาซึ่งแม้แต่แม่ที่แท้จริงก็ไม่ต้องการ กลายเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของโลก
บท เรียนบทแรกของ Jobs ซึ่งเขาเรียกมันว่า “การลากเส้นต่อจุด” เริ่มต้นด้วยการเล่าว่า ตัวเขาเองไม่เคยเรียนจบมหาวิทยาลัย เพราะได้ลาออกหลังจากเรียนในมหาวิทยาลัย Reed College ไปได้เพียง 6 เดือน ส่วนเหตุผลที่ทำให้เขาตัดสินใจลาออกจากมหาวิทยาลัยนั้น Jobs กล่าวว่า มันเริ่มขึ้นตั้งแต่เขายังไม่เกิด แม่ ที่แท้จริงของเขา ซึ่งเป็นนักศึกษาสาวที่ยังไม่ได้แต่งงาน ไม่ต้องการเลี้ยงดูเขา และตัดสินใจยกเขาให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่นตั้งแต่เขายังไม่ลืมตาดูโลก แต่เธอมีเงื่อนไขว่า พ่อแม่บุญธรรมของลูกของเธอจะต้องเรียนจบมหาวิทยาลัย Jobs เกือบจะได้เป็นลูกบุญธรรมของนักกฎหมายที่จบมหาวิทยาลัยและมีฐานะ ถ้าเพียงแต่พวกเขาจะไม่เปลี่ยนใจในนาทีสุดท้ายว่า พวกเขาไม่ต้องการเด็กผู้ชาย
กว่า Jobs จะได้พ่อแม่บุญธรรม ซึ่งต่อมาเป็นผู้เลี้ยงดูเขาจนเติบใหญ่ ก็อีกหลายเดือนหลังจากเขาเกิด เนื่องจากแม่ที่แท้จริงของเขาเกิดจับได้ว่า ว่าที่พ่อแม่บุญธรรมของ Jobs ได้ปิดบังระดับการศึกษาที่แท้จริงซึ่งไม่ได้จบมหาวิทยาลัย และพ่อบุญธรรมของ Jobs ไม่ได้เรียนมัธยมด้วยซ้ำ แต่ต่อมาเธอก็ได้ยอมเซ็นยก Jobs ให้แก่พ่อแม่บุญธรรม เมื่อพวกเขารับปากว่าจะส่งเสียให้ Jobs ได้เรียนมหาวิทยาลัย Read More »

สพฐ.หนุนครูใช้ Social Media เป็นช่องทางการเรียนการสอน

: 682 views สนทนาการศึกษา 1 Comment »

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

สพฐ. หนุนครูใช้ประโยชน์จาก Social Media เป็นช่องทางจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบหวังขยายผลไปสู่ครูทั่วประเทศ

นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินโครงการนำร่องพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการใช้ Social Media โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ พร้อมกับฝึกปฏิบัติในการใช้เครื่องมือที่มีในสื่อสังคมออนไลน์ให้แก่ครูทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 200 คน ตั้งแต่ปี 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งผลการพัฒนาครูพบว่า ครูสามารถสร้างผลงานที่เกิดจากการใช้เครื่องมือออนไลน์ขยายเป็นเครือข่ายใน Social Media และนำไปประยุกต์ใช้จัดการเรียนรู้ในห้องเรียนได้อย่างหลากหลายวิธี ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างครู, ครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน สามารถตอบโจทย์ครูที่ต้องการแก้ปัญหาในชั้นเรียนด้านต่างๆ เช่น การไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียนในชั้นเรียน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน แก้ปัญหาด้านอื่นๆ ของนักเรียน เป็นต้น Read More »

คุณภาพของปริมาณงานวิจัยในมหาวิทยาลัย

: 1,068 views สนทนาการศึกษา 1 Comment »

ปัจจุบันอาจารย์มหาวิทยาลัยถูกผลักดันให้ทำงานวิจัยและหางานวิจัยที่มีทุนวิจัยจากภายนอก เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพของมหาวิทยาลัย การดำเนินการดังกล่าวใช้กลวิธีต่าง ๆ ในรูปของการประเมิน และการประกันคุณภาพ และการจูงใจเพื่อ “ให้เป็น” หรือ “รักษาการได้รับการจัดระดับ” การเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัย” ทำให้มีประเด็นชวนคิด 2 ประการ คือ อาจารย์มหาวิทยาลัยยังทำงานไม่หนักพอ (don’t work hard enough) หรือ อาจารย์มหาวิทยาลัยทำงานหนักเกินไป (work too hard) Read More »

การนำเสนออย่างสนุทรียะ

: 617 views เล่าประสบการณ์ No Comments »

วันนี้มีภาระงานเยอะแยะมากมายจนไม่รู้ว่าจะทำอะไรก่อนดี แต่ก็ทำทุำกอย่างเท่าที่จะทำได้ บางครั้งก็ทำเพราะมีอารมรณ์อยากจะทำ เห็นบทความเกี่ยวกับการนำเสนอของธงชัย โรจน์กังสดาล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลยนำมาเสนอในบทความ เพื่อไว้อ้างอิงสอนเด็กนักเรียนต่อไป

ใคร ๆ ก็นำเสนอด้วยพาวเวอร์พอยต์ (หรือซอฟต์แวร์คีย์โน้ตในเครื่องแมค) ได้ แต่ทำอย่างไร การนำเสนอของเราจึงจะโดดเด่นและประทับใจผู้ฟัง ? ในที่นี้ ผมจะเสนอเทคนิคและเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยทำให้การนำเสนอของเราน่าสนใจ มากขึ้นด้วยหลักการ 4ส ได้แก่ สื่อ, สิ่งของ, ส่วนร่วม และสุข ครับ Read More »


wordpress themes | Web Directory |Bid Directory | Bidding Directory
wpthemes

Effects Plugin made by Ares Download