08.08.2022 วันนี้หากพูดถึงความเชื่อในด้านจิตวิญญาณ ก็จะเป็นวันการเปิดประตูของจักรวาล ที่เรียกกันว่า “ดวงอาทิตย์แห่งจิตวิญญาณ” เป็นวันประตูสิงโตเปิด (ตามความเชื่อของแต่ละท่านนะครับ อันนี้จะไม่พูดถึง) แล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคน แต่สิ่งที่จะสามารถทำได้และใกล้ตัวเราที่สุดก็คือ การที่เรามีความรักความเมตตาให้กับตัวเองและคนอื่น สร้างความสุขให้กับตัวเองและคนรอบข้าง เป็นที่ต้องทำมากที่สุด ซึ่งปกติก็ทำได้ทุกวัน แต่หากใครยังไม่ได้เริ่มต้น วันนี้เป็นวันดีที่จะเริ่มต้น และผมเชื่อวันจะเป็นวันที่หลายสิ่งหลายอย่างส่งเสริมให้เราทำและประสบผลสำเร็จมากที่สุด

การเริ่มต้นการทำให้เรามีความสุข เริ่มต้นจากที่ตัวเราเอง เราสามารถควบคุมมันได้ เพราะร่างกายเราสามารถหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้เรามีความสุขได้ บางครั้งก็โดยไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวก็ตาม ซึ่งฮอร์โมนที่ทำให้มีความสุข 4 ตัว ได้แก่

1.โดปามีน
เป็นความสุขที่ได้จาก
-การกินอาหารอร่อยที่เราชอบ
-การทำงานสำเร็จบรรลุเป้าหมาย
-การทำกิจกรรมที่ทำให้ตัวเองรู้สึกดี

2.ออกซิโทซิน
เป็นความสุขที่ได้จาก
-การเข้าสังคมที่เราสนใจ
-การสัมผัสทางร่างกาย
-การเลี้ยงสัตว์
-การได้ช่วยเหลือผู้อื่น

3.เอ็นโดฟินส์
เป็นความสุขที่ได้จาก
-การออกกำลังกาย
-การฟังเพลง
-การดูหนัง
-การยิ้ม หัวเราะ

4.เซโรไทนิน
เป็นความสุขที่ได้จาก
-การรับแสงแดด
-การอยู่กับธรรมชาติ
-การมีสติ
-การทำสมาธิ

ลองดูนะครับ บางคนก็ทำเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่แล้ว

แสดงความคิดผ่าน Facebook