คนที่โกรธง่าย ด้วยเพราะใจเป็นแผล
หากรักษาแผลในใจให้หายเร็ว ความโกรธก็จะหายเร็ว
การรักษาแผลใจ ก็เพียงแค่มีสติแล้วทำใจให้เป็นปกติโดยเร็ว
ฉะนั้นพื้นฐานจิตใจต้องแข็งแรง โดยการฝึกบ่อยๆ