วันนี้ถือเป็นวันดีวันหนึ่ง เป็นวันไหว้พระจันทร์ ขอให้สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต และปรับเปลี่ยนความคิด การใช้ชีวิตให้มีความสุข สงบ ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเรา อยู่ที่เราจะเริ่มต้นเปลี่ยนหรือเปล่าก็แค่นั้น

Read More »