20 ประเทศที่ระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก ปี 2015

: 692 views สนทนาการศึกษา No Comments »
20 ประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก

ขออนุญาตนำบทความ ข่าวจาก ASTV ผู้จัดการออนไลน์
8 เมษายน 2558 15:14 น. (แก้ไขล่าสุด 8 เมษายน 2558 19:01 น.) เนื่องจากอ่านแล้วมีประโยชน์ต่อการศึกษาและเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนางานและการศึกษา ทำให้มีคำถามว่าเค้าทำอย่างไร และเราจะทำอย่างไร หรือคำถามต่อมิอะไรมากมายเกี่ยวกับระบบการศึกษาบ้านเรา และคุณภาพของคนปัจจุบัน?

“The World Top 20 Education Poll” เผยผลสำรวจระบบการศึกษาจากทั่วโลกกว่า 200 ประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาของนักเรียนอายุตั้งแต่ 3-25 ปี ซึ่งการสำรวจครั้งนี้ประกอบไปด้วยปัจจัยที่สำคัญในด้านการศึกษา 5 ข้อด้วยกัน คือ

Read More »

พระบรมราโชวาทวันข้าราชการพลเรือน 1 เม.ย. 58

: 690 views บันทึกประจำวัน No Comments »

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชนทุกคน งานทุกอย่างจึงต้องมีผู้ปฎิบัติและมีผู้รับช่วง เพื่อให้งานดำเนินต่อเนื่องไปไม่ขาดสาย ดังนั้น ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการทุกฝ่ายทุกระดับ จึงไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้ทำมาก่อน หรือใครเป็นผู้รับช่วงงาน ขึ้นเป็นข้อสำคัญนัก จะต้องถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงาน เป็นหลักใหญ่ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันทำ ด้วยความอุตสาหะเสียสละ แลด้วยความสุจริตจริงใจ งานทุกอย่างจึงจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด และสำเร็จผลเป็น ประโยชน์ได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป.


wordpress themes | Web Directory |Bid Directory | Bidding Directory
wpthemes

Effects Plugin made by Ares Download