หนังสือ “ครูกับการเสริมสร้างจริยธรรมแก่นักเรียน”

: 735 views สนทนาการศึกษา No Comments »

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

“ครูกับการเสริมสร้างจริยธรรมแก่นักเรียน” เป็นหนังสือที่บูรณาการหลักวิชาการทางจิตวิทยาและ
พฤติกรรมศาสตร์ กับการปฏิบัติจริงในชั้นเรียนของครูอาจารย์ของนักเรียนที่เป็นเด็กเล็กจนถึงวัยรุ่น หนังสือนี้เป็นผลผลิตที่เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2526 เมื่อศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน ได้นำคำบรรยายในเรื่อง“ครูกับการปลูกฝังจริยธรรมแก่นักเรียน” มาเรียบเรียงเป็นหนังสือ โดยใช้รูปแบบคำถาม–คำตอบ เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้อ่าน และทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นด้วย ได้มีการจัดพิมพ์เผยแพร่หลายครั้ง ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2526 เป็นจุลสารฉบับที่ 4 ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรต่อมาใน พ.ศ. 2544 ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อแจกในโครงการพัฒนาการศึกษาด้วยจริยธรรม Read More »

อบรม EIS สิงคโปร์วันที่ห้า

: 887 views บันทึกประจำวัน, อบรมสัมมนา, เล่าประสบการณ์ No Comments »

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

วันที่ 31 ตุลาคม 2557 วันสุดท้ายของการอบรม EIS ณ ประเทศสิงคโปร์ วันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจคือ การประเมินผลสมรรถนะผู้เรียนใน ศตวรรษที่ 21 ซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับการศึกษา ที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนและการประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ส่วนช่วงที่ 2 ก็เป็นเรื่องของ  การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในยุคใหม่ (Next Generation Science Education : NGSE) การอบรมวันที่นี้ก็มีเฉพาะช่วงเช้า สำหรับช่วงบ่ายก็ตามอัธยาศัย Read More »

อบรม EIS สิงคโปร์ วันที่สี่

: 985 views อบรมสัมมนา, เล่าประสบการณ์ No Comments »

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

30 ต.ค. 57 วันที่สี่ของการอบรม EIS ที่สิงคโปร์ วันนี้ตื่นแต่เช้าเนื่องจากปกติมีคนไปทานอาหารเช้าที่โรงแรมเยอะมาก ด้วยเพราะมีที่นั่งไม่กี่โต๊ะและก็ด้วยเพราะมีเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจากเมืองไทย มาพักที่โรงแรมนี้ด้วยประมาณ 50 กว่า เป็นการเข้าค่ายฝึกภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์ จากการที่ได้สอบถามเด็กๆ Read More »

Water Tornado Fountain Singapore

: 1,079 views คลิปวิดีโอ, เล่าประสบการณ์ No Comments »

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

อย่างที่ได้นำเสนอในบทความที่ผ่านจากที่ได้ไปอบรมและสำรวจแหล่งเรียนรู้ ที่ประเทศสิงคโปร์ สิ่งที่น่าแปลกใจคือเกือบทุกอย่างที่เป็นสถาปัตยกรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่สิงคโปร์ล้วนแต่ทำออกมาน่าสนใจและแปลก น่าตื่นเต้น และก็ใช้งบประมาณ  Read More »

Orchard Singapore

: 6,598 views บันทึกประจำวัน, เล่าประสบการณ์ No Comments »

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต: แหล่ง่ช้อปปิ้ง ถนนออร์ชาร์ด สิงคโปร์

หลังจากที่ได้ท่องเที่ยวสำรวจไปช่วงกลางวันแล้ว ยังเวลาช่วงเย็นถึงกลางคืน ก็พยายามหาที่สำรวจต่อไปนี้ จากช่วงเ่ช้าที่เดินออกแดดร้อนและเข้าห้างเย็นๆ ก็ทำให้รู้สึกไม่ค่อยสบายตัวเหมือจะเป็นไข และมีอาการปวดศีรษะนิดหน่อย แต่ด้วยความที่ไม่มีโอกาสได้มาสิงคโปร์บ่อย ก็จะจะสำรวจและผจญภัยในที่ยังไม่ได้ไปอีก ในใจคิดอยากจะลองดูหนังที่ห้างในสิงคโปร์สักที่ แต่ไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ไหร เลยลองๆสืบค้นจากเน็ตน่าจะมีแถวๆ Orchard ซึ่งดูจากเส้นทางรถไฟฟ้า MRT สายสีแดง แล้วใกล้มาก เพียง 2 สถานนี และคิดว่าคงเดินทางได้สะดวก

พร้อมแล้วก็เเริ่มเดินทางกันเลย ซึ่งเป็นเวลาช่วงเย็นประมาณ 18.00 น. Read More »

อบรมวันที่สี่ EIS สิงคโปร์

: 1,784 views บันทึกประจำวัน, อบรมสัมมนา, เล่าประสบการณ์ No Comments »

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

29 ต.ค. 57 เป็นวันที่สี่ของการอยุ่สิงคโปร์ แต่เป็นการอบรรมวันที่สาม วันนี้ฟรีสไตล์ ทางโครงการออกไปศึกษาแหล่งงเรียนรู้และก็กลับมาช่วงบ่ายมีอบรมต่อ ช่วงค่ำก็มีงานเลี้ยง รายละเอียดการอบรมดังตารางครับ Read More »

วันที่สาม อบรม EIS สิงคโปร์

: 725 views คลิปวิดีโอ, บันทึกประจำวัน, อบรมสัมมนา, เล่าประสบการณ์ 1 Comment »

วันที่ 28 ต.ค. 57 เป็นการอบรมวันที่สอง ได้เรียนรู้ระบบการศึกษาของสิงคโปร์ จากการฟังแต่ท่านได้ยกตัวอย่างแล้วรู้สึกว่า แตกต่างกันมากกับประเทศไทย แต่ก็เป็นธรรมดาครับ ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมแตกต่างและหลากหลาย ธรรมชาติได้สร้างสรรค์มาแล้ว แต่อย่างหนึ่งเราสามารถเรียนรู้และปรับเปลี่ยนไปทางในทางที่ดีได้

ได้ประโยชน์จากการอบรมเยอะมาก ทั้งๆที่ฟังออกบ้าง ไม่ออกบ้าง แต่ก็พยายามตั้งใจฟัง ระบบการศึกษาของสิงคโปร์ เน้นเรื่องภาวะผู้นำ อย่างมาก ตั้้งแต่ระบบประถมจนถึงระดับมหาวิทยาล้ย และทุกๆหน่วยงานครับ ดูแล้วมีความเป็นมืออาชีพครับ ผู้คนมีระบบเบียบ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด จากที่สังเกตไม่กี่วันนะครับ เมืองสะอาดมาก และรู้สึกปลอดภัย อีกอย่างเค้าเน้นความเป็นพลโลกมาก คือ การสร้างพลเมืองให้มีคุณภาพอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข บนความแตกต่างที่หลากหลาย Read More »

วันที่สอง อบรม EIS สิงคโปร์

: 693 views บันทึกประจำวัน, อบรมสัมมนา, เล่าประสบการณ์ No Comments »

[27 ตุลาคม 2557 วันที่สองของการอบรม EIS ประเทศสิงคโปร์] อยู่ที่สิงคโปร์ไม่มีโอกาสได้เขียนบทความการเดินทางครับ เพราะเวลาส่วนใหญ่ออกไปสำรวจพื้นที่ เสียดายเวลาหากพักอยู่ในห้องเลยใช้เวลาท่องเที่่ยวให้คุ่มค่าครับ ค่อยกลับมาเขียนหลังจากกลับจากสิงคโปร์ แต่มีงานและภาระที่ต้องรีบทำมากมาย คงหาเวลาเขียนยาก และมีงานด่วนต้องรีบเขียนบทความกับปรับปรุงงานวิจัยด้วย แต่รู้สึกเหนื่อยและคิดอะไรไม่ออกเลยครับ เลยลองเขียนประสบการณ์จากที่ไปอบรม ณ ประเทศสิงคโปร์ก่อน เดี่ยวจะลืมประสบการณ์ใหม่จากที่นั่น เพราะเมื่อเวลาผ่านไปอาจจะทำไม่ได้แล้วว่าเป็นอย่างไรบ้าง แต่ก็ยังมีอุปสรรคเรื่องตาอยู่คือ รู้สึกนั่งดูหน้าจอนานไม่ได้เหมือนเมื่อก่อน แต่ก็จะเขียนดูสักวันครับ Read More »


wordpress themes | Web Directory |Bid Directory | Bidding Directory
wpthemes

Effects Plugin made by Ares Download