วันนี้ก็ใช้เวลาส่วนหนึ่งแก้ไขเอกสารเพื่อส่งข้อมูล โครงการหนึ่งแสนครูดี  ปกติช่วงหลังชีวิตข้าราชการครู ผมไม่ค่อยจะส่งเอกสารเข้าร่วมโครงการอะไรเกี่ยวกับการศึกษา เพราะที่ผ่านมาก็ได้สัมผัสเรื่องราวเหล่านี้มาค่อนข้างจะบ่อยและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา เริ่มชินกับระบบการศึกษาไทย ก็อยากเห็นคนรุ่นใหม่หรือครูอาจารย์ท่านอื่นได้เข้าร่วมบ้าง แต่ท่านรองฯจารี แจ้งว่าในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและรับผิดชอบเรื่องบุคลากร ก็อยากให้ส่งเป็นแนวทางและแบบอย่างแก่เพื่อนครู อาจารย์และน้องๆ เลยเขียนส่งตามโอกาสครับ ได้ไม่ได้ก็ไม่มีผลอะไร อย่างน้อยเมื่อโอกาสมาก็อย่าละเลยที่จะลองสัมผัส คิดว่าคงจะเจอเรื่องราวหรือสิ่งอะไรใหม่ๆ ท้าทายเกี่ยวกับการศึกษาบ้าง Read More »