วันนี้เป็นกรรมการประเมินวิทยะฐานะครู คศ.2 ก็ได้สาระอะไรมากมายจากการประเมินและชมผลงานของครูครับ ว่างจะมาเขียนเพิ่มเติม ช่วงนี้ รู้สึกเหนื่อยงานและต้องพักสายตา เลยไม่ค่อยได้เขียนบทความหรือเรื่องเล่าเท่าไหร๋ และก็ทะยอยซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหาทุกวัน เลยทำให้รู้สึกเมื่อยล้าเล็กน้อย ส่วนเรื่องงานวิจัยก็ยังไม่คืบหน้าถึงไหน เพราะหาเวลาที่มีสมาธิหรือพลังไม่ค่อยจะได้เลย

แสดงความคิดผ่าน Facebook