ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

หลังจากที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ โดยมีการปรับรัฐมนตรีเดิมออก 10 คน และสลับตำแหน่งอีก 6 คน รวมการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ 16 ตำแหน่งนั้น หนึ่งในจำนวนนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  มีการปรับเปลี่ยน 2 ตำแหน่ง โดย ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช ได้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายศักดา คงเพชร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

สำหรับ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช อายุ 60 ปี สมรสกับ นางวัชรี ธาดาธำรงเวช นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มีบุตร 2 คน คือ นายกรกฎ จัสติน ธาดาธำรงเวช และ นางสาวอรณิชา ธาดาธำรงเวช

ประวัติการศึกษา

– ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ McMaster University, Canada
– ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ The London School of Economics and Political Science, England
– ประกาศนียบัตรเศรษฐศาสตร์ University of East Anglia, England
– เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– ปริญญาบัตรหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชนรุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประวัติ การดำรงตำแหน่ง

2 สิงหาคม – 9 กันยายน 2551 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
21 กันยายน – 19 พฤศจิกายน 2551 หัวหน้าพรรคเพื่อไทย
24 กันยายน – 19 ธันวาคม 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
มกราคม 2555 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติการทำงาน

ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์การคลัง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2552

นายศักดา คงเพชร อายุ 51 ปี ยังไม่เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมาก่อน ครั้งนี้จึงถือเป็นครั้งแรก

ประวัติการศึกษา

– ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ปวส.สาขาการจัดการ
– มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโยธินบูรณะ

ประวัติทางการเมือง

– สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2538, 2539, 2544, 2548, 2550
เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ประสบการณ์การทำงาน

27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม
2 กรกฎาคม 2538 ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 2 พรรคชาติไทย สมัยที่ 1 (ยุบสภา 27 ก.ย.2539)
15 สิงหาคม 2538 ผู้ช่วยโฆษกคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ คนที่ 2
15 สิงหาคม 2538 ผู้ช่วยโฆษกคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คนที่ 2
17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 2 พรรคความหวังใหม่ สมัยที่ 2 (ลาออก)
19 ธันวาคม 2539 กรรมาธิการการพลังงาน
19 ธันวาคม 2539 กรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม
26 ธันวาคม 2539 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายการเมือง
6 มกราคม 2544 ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 8 พรรคไทยรักไทย
27 กุมภาพันธ์ 2544 เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
12 มิถุนายน 2544 เลขานุการคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 7 พรรคไทยรักไทย (62,863 คะแนน)
27 เมษายน 2548 กรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ
2 เมษายน 2549 ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 7 พรรคไทยรักไทย (53,129 คะแนน)
23 ธันวาคม 2550 ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 2 พรรคพลังประชาชน (145,522 คะแนน)
27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม
1 ธันวาคม 2551 ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 2 พรรคเพื่อไทย
ประธานกรรมาธิการกิจการสภา-กรรมาธิการแรงงาน, เกษตร, พลังงาน, วิทยาศาสตร์, ราคาพืชผลเกษตรกรรม
ประธานคณะทำงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย สภาผู้แทนฯ

ที่มา โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 18 มกราคม 2555 19:37 น.

แสดงความคิดผ่าน Facebook