ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ตวันนี้ ตรงกับวันพุธที่ 7 มีนาคม 2555 เป็นวันหยุดราชการ เนื่องจากเป็นวันสำคัญทางศาสนา คือ วันมาฆบูชา ไม่น่าเชื่อว่าผ่านมาแว็บเดียว ก็เลยมา 2 เดือนกว่าแล้ว จำได้ว่าเพิ่งเขียนบทความ วันมาฆบูชา เมื่อไม่นานมานี้ ตอนนี้ก็ครบรอบอีกแล้ว (เร็วๆ จริงเวลา)

วัน มาฆบูชา ซึ่งถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้ง โดยในปี พ.ศ.2555 นี้ เป็นปีอธิกมาส คือ เป็นปีที่มีเดือน 8 สองครั้งตามปฏิทินจันทรคติของไทย จึงทำให้วันมาฆบูชาซึ่งปกติตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 เลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 แทน ทำให้วันมาฆบูชาปีนี้ ตรงกับวันที่ 7 มี.ค. พ.ศ.2555

ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ คงไม่ต้องนำมาใส่ไว้ในบทความ เพียงแต่วันนี้ก็คงต้องทำจิตใจให้สบาย อารมรณ์เบิกบาน จะได้เริ่มสิ่งดีๆ ในวันต่อไป (เอ….แล้วที่ผ่านมายังได้เริ่มต้นเหรอ) ก็คงต้องตั้งหลักเริ่มต้นทุกวัน เพราะต้องพัฒนาให้ดีกว่าเดิม ในเรื่องของจิตใจ ต้องพัฒนาครับ เพราะมันไม่มีขีดจำกัด เหมือนการเรียนรู้ ทำไงก็ได้ให้เราทำจิตใจรอบรับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้ ด้วยเหตุเพราะเวลาในชีวิตนี้เหลือน้อยแล้ว ถ้าหากไม่สิ้นด้วยตัวเราเอง ก็อาจสิ้นเพราะสิ่งไม่คาดคิด หรือสิ้นเพราะภัยธรรมชาติ ฉะนั้นมันไม่แน่นอน ก็ต้องรีบทำใจให้รับได้ไว้ก่อน หลังจากนี้ก็จะพยายามทำในสิ่งที่ดีๆ และควบคุมจิตใจและอารมณ์ให้ได้ (อันนี้พูดให้ตัวเองนะ ) สำหรับคนอื่นคงทำได้กันหมดแล้ว ต่างคนก็ต่างศึกษากันเองครับ ผมก็ใช้ที่แหล่งนี้บ่นไปและคุยกับตัวเองไปเรื่อยๆ

ทุกวันนี้ก็ให้สังเกตธรรมชาตินะครับ มีเหตุการณ์ภัยธรรมชาติบ่อย และก็เกิดหนักว่าปกติ ทั่วทุกมุมโลก เพราะก็สังเกตท้องฟ้าทุกวัน ชอบที่มันเปลี่ยนตลอดเวลา ไม่ซ้ำกันแม้แต่วินาทีเดียว และเป็นการบอกเหตุอะไรบางอย่างล่วงหน้า แต่เราก็แปลความหมายไม่ถูกหรอกครับ เพียงแต่จากที่เป็นเด็กมาถึงทุกวันนี้ ท้องฟ้าดูแปลๆ สวยแต่แฝงความน่ากลัวและพร้อมที่จะทำลายได้ทุกวัน (แป๋ว ดูหนังมากไป)
*สรุป สำหรับผมแล้ว ผมไม่มีความรู้อะไรมากมายในเรื่องศาสนา และจำไม่ได้ในรายละเอียดแต่วัน เคยเรียนแต่ลืมหมดแล้ว (อิอิ) รู้แต่ ว่า ต้อง “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์”

แสดงความคิดผ่าน Facebook