ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

เหตุผลที่คนส่วนใหญ่

ไม่อยากได้ยิน หรือรับฟังถึงเรื่องราวปัญหา ทุกข์ร้อนของคุณ

ก็เพราะ พวกเขาเหล่านั้น

ต่างก็มีปัญหา และเรื่องทุกข์ร้อนของตนเอง

มากกมายอยู่แล้วด้วยกันทั้งนั้น

#Wee.Patthaburee

แสดงความคิดผ่าน Facebook