What most schools don’t teach

เป็นข้อความที่น่าสนใจครับ ว่าโรงเรียนส่วนใหญ่สอนอะไรให้กับนักเรียน และอะไรที่โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้สอนให้กับนักเรียน เพราะเห็นการศึกษาปรับเปลี่ยนรูปแบบอยู่ตลอดเวลา ทั้งๆที่การศึกษาก็สร้างคนมาหลายร้อยสมัยแล้ว งั้นเมื่อไหร่การศึกษาจึงจะสามารถพัฒนาคนให้มีคุณภาพซะที หรือคงเพราะมุ่งเน้นแต่หลักสูตรทางวิชาการ ให้คนเป็นแต่คนเ่ก่ง กันจนล้มประเทศแล้ว แต่ไร้วี่แววคนที่มีคุณภาพ

ในความคิดของผม สงสัยมานานว่าทำไมต้องบังคับให้เด็กเรียนตามหลักสูตรทั้งๆ ที่บางคนไม่ถนัด ก็คิดได้เองว่า ก็เพราะในประเทศไทย เป็นหลักสูตรภาคบังคับ ไง เลยจึงต้องบังคับให้เรียน (แป๋ว)

ไม่ ได้มองอะไรๆก็ต่างประเทศหรอก เพราะทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีความแตกต่าง ไม่จำเป็นต้องทำตามต่างประเทศทั้งหมด แต่เพียงแค่นำสิ่งที่เป็นประโยชน์และน่าจะเป็นส่ิงที่ดีมาเป็นแนวทาง ทำไม่คนเค้าส่วนใหญ่จึงมีคุณภาพ อย่างหนึ่งเพราะคนเค้าไม่โกงกินกันเหมือนประเทศไทยมั้ง การศึกษาเค้าก็ไม่ได้แย่งชิงกันเก่งเหมือนในสังคมทุกวันนี้ งานอะไรก็ได้ที่ทำแล้วให้สุขภาพชีวิตดีขึ้น เค้าก็ยอมรับ แต่ในสังคมไทย แบ่งชนชั้นวรรณะทั้งงานและการเรียนเรียน (เลยไม่พัฒนาซะที)

เข้าเรื่อง พอดีเห็นหัวข้อนี้ What most schools don’t teach ใน youtube แล้วน่าสนใจ เพราะปกติก็สอนนักเรียนนอกหลักสูตร ตามสถานการณ์กระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และเทอมที่ผ่านมา็ก็ให้นักเรียนได้ค้นคว้า ประวัติของบุคคลในสังคมออนไลน์ เพื่อเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งต้องใช้กำลังใจอย่างมากในการมุ่งมั้นเพื่อความสำเร็๋จ

หัวข้อนี้ ถูกใจตรงที่สร้างใ้ห้เราไม่ยึดติดกับหล้ักสูตรที่ตามไม่ทัน ชีวิตประจำวัน เป็นการคิดอย่างไม่มีกรอบ ซึ่งคนเหล่านี้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในวงการต่างๆ ที่กล้าคิด กล้าแสดงออก จนบางคนถึงกับเปลี่ยนแปลงโลกในทางความคิด อย่างเช่น คำกล่าวของ Steve Job ที่ว่า “ทุกๆคนในเมืองนี้ควรจะเรียนรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพราะมันจะสอนให้เรารู้จักว่าควรจะคิดอย่างไร” ผมเห็นด้วยครับ ต้องทำให้นักเรียนคิดให้ได้ว่าคิดอย่างไร ไม่ใช่จำอย่างเดียว

สังคมไทย ไม่ได้เน้ินให้นักเรียนกล้าแสดงออก หรือคิดนอกกรอบของครู เพราะหากตอบนอกเหนือจากที่ครูคิด ก็จะโดนตำหนิ หรือต่อว่า ซึ่งบางครั้งคำตอบของนักเรียนอาจเป็นคำตอบที่จะเป็นไปได้ในอนาคต ซึ่งครูยังไม่ได้คิดตรงนั้น ก็เป็นไปได้ สังคมในต่างประเทศจึงมีคนที่สร้างสรรค์อะไรองค์ความรู้อะไร ใหม่ๆ

ลองชมคลิปวิดีโอดูครับ ผมก็เพียงแค่นำมาเสนอบอกเล่า ก็แค่นั้น (เพราะบางครั้งความคิดผมต้องการอะไรใหม่ๆ ที่น่าจะเป็นไปได้)

#Wee.Patthaburee

แสดงความคิดผ่าน Facebook