ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

“Success is the good fortune that comes from aspiration, desperation, persperation & inspiration.”

# Evan Esar

ความสำเร็จ คือ ความโชคดีที่มาจากความปรารถนา ความสิ้นหวัง หยาดเหงื่อและแรงบันดาลใจ

 

แสดงความคิดผ่าน Facebook