ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

“Do not give up. The beginning is always the hardest.”

“อย่ายอมแพ้ หากยังไม่ได้เริ่มต้น เพราะการเริ่มต้นเป็นสิ่งที่ยากที่สุด ”

แสดงความคิดผ่าน Facebook