ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

การศึกษาโดยทั่วไป ก็เพียงแค่ให้คุณมีชีวิตอยู่ในแต่ละวัน แต่การศึกษาหรือการเรียนรู้ด้วยตัวคุณเองจะทำให้คุณ สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน นั่นคือ สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่กับสภาพปัจจุบันและปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเท่าทัน

Weerasak Patthaburee

“Formal education will make you a living; self-education will make you a fortune.”

– Jim Rohn

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดผ่าน Facebook