ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

“บางครั้งการตัดสินใจของเรา ก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้ว ซึ่งบางสิ่งเราก็คิดว่าเราทำได้ แต่บางสิ่งเราก็คิดว่าทำไม่ได้ มันการคิดที่เหมาะกับตัวเราแล้ว เพราะบางครั้งก็ไม่มีใครเข้าใจเหตุผลของเรา การตัดสินใจแต่ละครั้ง ต้องอาศัยประสบการณ์และการรู้จักตนเอง ถ้าเรามีความเชื่อในตนเอง และทำในสิ่งที่ถูกต้อง ก็ขอให้เชื่อตัวคุณเองเถอะครับ”

-Weerasak patthaburee

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

“If you think you can do a thing or think you can’t do a thing, you’re right.”

-Henry Ford

 

แสดงความคิดผ่าน Facebook