ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

เนื้อหาที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 2009, การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชียโดย Quacquarelli Symonds (QS) ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนทำธุรกิจในด้านการศึกษา โดยมีจำนวน 300 มหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ในภาพรวมของการศึกษาที่สูงขึ้น หนึ่งในภูมิภาคที่มีศักยภาพมากที่สุดและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วของโลก ซึ่งมีจำนวน  9 ตัวชี้วัด

ซึ่งก็มีการนำเสนอมานานแล้วเพียงแต่นำมาให้เห็น และตระหนักอีกครั้งว่า การศึกษาไทยเป็นอย่างไรในปัจจุบัน คงไม่ต้องใช้คำพูดอะไรมากเป็นที่ทราบกันอยู่ ความหมายของการศึกษาที่หลายๆ คนเคยให้ไว้อาจจะไม่ใช่ ก็เป็นไปได้ (ในอดีตผมก็ยอมรับเช่นนั้น แต่ปัจจุบัน และจากประสบการณ์ ผมไม่คิดเช่นนั้น)

ต้องยอมรับจริงๆ อันดับ 1 ในเอเชียต้องยกให้ สิงคโปร์ ส่วนประเทศไทย

อันดับที่ 40 คือ มหาวิทยาลัยมหิดล
อันดับที่ 48 คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับที่ 92 คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อันดับที่ 134 คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และอันดับที่ 142 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การจันอันดับถือเป็นการประเมินการศึกษาของประเทศด้วย แต่สำหรับผู้คนแล้วอาจจะไม่ใช่ทั้งหมด คนจะดีหรือไม่ดี มีคุณภาพหรือไม่ สำคัญอยู่ที่ตัวคนครับ แนวคิดหนึ่งก็คิดว่า เรียนที่ไหนก็ได้ที่มีการศึกษาเน้นให้คนมีคุณภาพ ไม่ต้องเก่งสุดโก่ง แต่ขอให้เป็นคนคิดดีมีความรู้ น่าจะนำพาสังคมและประเทศรอด

รายชื่อมหาวิทยาลัย 1-50 ในเอเชีย ปี 2014

1. National University of Singapore (NUS)

2. KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology

3. University of Hong Kong

4. Seoul National University

5. The Hong Kong University of Science and Technology

6. The Chinese University of Hong Kong

7. Nanyang Technological University (NTU)

8. Peking University

9. Pohang University of Science And Technology (POSTECH)

10. The University of Tokyo

11. City University of Hong Kong

12. Kyoto University

13. Osaka University

14. Tsinghua University

15. Tokyo Institute of Technology

16. Yonsei University

17. Sungkyunkwan University

18. Korea University

19. Tohoku University

20. Nagoya University

21. National Taiwan University (NTU)

22. Fudan University

23. Hokkaido University

24. Kyushu University

25. University of Science and Technology of China

26. Nanjing University

27. The Hong Kong Polytechnic University

28. Shanghai Jiao Tong University

29. Hanyang University

30. National Chiao Tung University

31. Zhejiang University

32. Universiti Malaya (UM)

33. National Tsing Hua University

34. University of Tsukuba

35. Keio University

36. National Cheng Kung University

37. Kyung Hee University

38. Indian Institute of Technology Delhi (IITD)

39. Ewha Womans University

40. Mahidol University

41. Indian Institute of Technology Bombay (IITB)

42. Beijing Normal University

43. Kobe University

44. Waseda University

45. Hong Kong Baptist University

46. Taipei Medical University

47. Hiroshima University

48. Chulalongkorn University

49. National Yang Ming University

50. Nankai University

อ้างอิง

แสดงความคิดผ่าน Facebook