@wee4life

 

ความสมดุลเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ถ้ารักษาความสมดุลได้ชีวิตก็อยู่อย่างปกติ ทำอะไรก็ให้พอเหมาะ อะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดี อะไรที่น้อยเกินไปก็ไม่ดี สรุป ทำอะไรให้พอดีๆ ครับ เช่น หากจะนอนก็นอนให้เพียงพอ และพอดี เพื่อรักษาสมุดลร่างกาย นอนมากก็ใช่ว่าจะดี นอนน้อยก็ไม่ดี (พักผ่อนไม่เพียงพอ) 

แต่สำหรับคนที่อะไรอะไรก็จะนอน ผมว่าจะทำให้ไมเห็นอะไรใหม่ๆ หรือบางสิ่งบางอย่างที่เรามองข้ามนะครับ

ฉะนั้น

“ถ้าเราสามารถหลุดพ้นจาการหลับนอน (ที่เกินเวลาพักผ่อน) ไม่ได้ เราก็จะเจอแต่ความมืดมนในชีวิต”

แสดงความคิดผ่าน Facebook