@wee4life

 

นอกจาก “ความสุข” ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนแสวงหา แต่ไม่สามารถที่จะครอบครองได้ ก็ยังมีอีกอย่างหนึ่ง นั่นก็คือ “ความสงบ” ความจริงเราไม่ต้องแสวงหาหรือครอบครองมันเพราะมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้ว เพียงแต่ เราไม่ได้สัมผัสหรือเห็นกับตัวเอง เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถมองด้วยตาเนื้อหรือกระจกเงาได้

ที่ผ่านมาผมก็พยายามแสวงหา ซึ่งก็เคยพบ เคยเห็น แต่ก็ไม่สามารถครอบครองมันได้ หรือไม่ก็เพียงแค่ผ่านมา ผมพยายามเดินทาง (ซึ่งก็ไม่ได้มากมายอะไร แต่ก็ถือว่า ได้สัมผัสกับตัวเองคนเดียว) เพื่อค้นหาความสงบ (น้อยๆ) ซึ่งก็คิดได้เพียงแค่หลบหนีจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ แต่เราก็หนีสิ่งเหล่านี้ไม่พ้น เพราะมันเป็นธรรมชาติ การที่เราเจอสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นเหตุแห่งปัญหา ซึ่งปัญหานี่แหละที่ทำให้เราคิดได้ (ปัญญา) ทำให้สัมผัส และรู้สึกว่า

“ความสงบ (ที่แท้จริง) ไม่ได้หมายความว่าจะอยู่ในสถานที่ที่ไม่มี เสียง, ปัญหา หรือการงาน แต่มันหมายถึงการที่เราจะอยู่ในท่างกลางสิ่งเหล่านั้น (เสียง, ปัญหา หรือการงาน) ด้วยความสงบนิ่งใน “ใจ” ต่างหาก”

แสดงความคิดผ่าน Facebook