แปลอักษร ร.9 ร.ร.สตูลวิทยา

24 พ.ย. 59 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมแสดงพลังแปรรูปขบวนอักษรแสดงความจงรักภักดี “รัชกาลที่ ๙” ณ สนามโรงเรียนสตูลวิทยา  นอกจากนี้ในช่วงตอนค่ำเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 59 มีชุดคณะกรรมการนักเรียน ได้แปลอักษร จุดเทียนแสดงความจงรักภักดี เช่นกัน

แสดงความคิดผ่าน Facebook