วันนี้ 24 พ.ย. 2559 มีการแนะนำการศึกษาในด้านเกี่ยวกับ อาชีพนักดนตรี ซึ่งมีนักเรียนหลากหลายระดับชั้นเข้าร่วมฟังและชมการบรรเลงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ ในรูปแบบของเครื่องดนตรี ไวโอลิน และอื่นๆ อีกหลายประเภท ขอชื่นชมโครงการนี้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน และได้สัมผัสของจริง พร้อมทั้งมีโอกาสฟังเพลงพระราชนิพนธ์ด้วย เชื่อว่านักเรียนหลายคนคงมีแนวคิด และความมุ่งหวังในใจ ที่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและสนใจในด้านดนตรี เนื่องจากดนตรีช่วยให้มีสมาธิและจิตใจเยือกเย็น สามารถควมคุมอารมณ์ได้

แสดงความคิดผ่าน Facebook