วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558 เวลา 07.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินในพิธีทรงบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

และในโอกาสเดียวกันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานพรปีใหม่ ๒๕๕๙ แก่บุคคลากรของสภากาชาดไทย และประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย ใจความดังนี้

“สวัสดีปีใหม่ทุก ๆ ท่าน ปีนี้ก็ส่ง ส.ค.ส.ลิง ๒๕๕๙ มาก็หวังว่าทุกคนชอบ จะคึกคัก คล่องแคล่ว ทำอะไรเหมือนลิง ปีนี้ก็เหมือนทุก ๆ ปี ตอนตรุษจีนก็ต้องมีทำชุดลิงเป็นลิงสีทอง ก็มีคำขวัญภาษาจีน ที่นี้ครูจีนก็ได้ปรารภบอกว่า ปีอื่น ๆ ก็มีคำขวัญที่ฟังดูไพเราะ แต่ลิงมีแต่เรื่องความยุกยิก หยุกหยิก ดูไม่เห็นเป็นมงคลเท่าไหร่ คิดไปคิดมาเค้าก็บอกว่า หยิบลิงกระโดด กระโดดก็เหมือนกับว่าต้องขยันจึงจะเจริญ แล้วก็กระโดดก้าวหน้าขี้นทุกปี ๆ ก็นับว่าเป็นมงคล เลยเขียนคำอะไรที่มีความหมายทำนองนี้…

ในโอกาสนี้เนื่องจากในปีเก่า เราก็ได้ทำงานร่วมกัน เรื่องของสภากาชาดไทยเป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลช่วยให้คนอื่นสุขกายสบายใจมากขึ้น ก็หวังว่านอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่จะมาคุ้มครองพวกท่านแล้ว กิจการงานต่าง ๆ ที่ท่านทำและได้ผลดี ในปี ๒๕๕๘ ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลที่จะส่งผลให้ท่านมีความสุขกายสบายใจ อย่างน้อยก็เป็นความพึงพอใจ ก็หวังว่าท่านทั้งหลายจะมีความพึงพอใจ มีความสุข และสุขภาพดี ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ พร้อมที่จะทำอะไรดี ๆ เพื่อตัวเอง เพื่อสภากาชาดไทย และเพื่อสังคมส่วนรวม”

ที่มา redcrossfundraising Thai

แสดงความคิดผ่าน Facebook