“ใจเป็นอิสระ” หลายคนคงเข้าใจคำว่าอิสระ หมายถึง การไม่ทำอะไร แต่แท้ที่จริงแล้วมันมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้น อยู่ที่ประสบการณ์ของแต่ละคน ส่วนตัว ผมอยากจะมีความเป็นอิสระทางใจ เลยเลือกคำที่ใช้ว่า “ใจเป็นอิสระ” ซึ่งหมายถึง จิตที่เต็มไปด้วยความสงบ สติและปัญญา มีความสมดุลและมีความสามัคคีกับทุกอย่างเพราะเป็นจิตใจที่มีความเป็นกลาง

ดังจะเห็นได้ว่า การที่คนเราจะมีปัญญาได้ ใช่มาจากความรู้ ความสามารถ หรือความฉลาดอย่างเดียว แต่มากจากภายในจิตใจต่างหาก สมองเป็นพื้นที่สำหรับเก็บความรู้ แต่จิตใจเป็นพื้นที่สำหรับเก็บปัญญา

หากต้องการมีปัญญาเพื่อแก้ปัญหา ก็ต้องฝึกฝนจิตใจครับ (จิตเป็นพลังงาน แต่สามารถเรียนรู้ได้)

แสดงความคิดผ่าน Facebook