รอบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างตามแต่ละสถาบันหรือตามยุคสมัย ในฐานะที่สอนนักเรียนชั้น ม.6 ช่วงหลังๆนี้ ยอมรับครับว่าอาจจะไม่ได้แนะนำนักเรียนในเรื่องของการศึกษาต่อ เหมือนครั้งในอดีตที่ผ่านมา ที่พยามแนะนำในการให้รู้จักตัวเอง เพื่อการเลือกคณะและสถาบันการศึกษา

ด้วยเพราะมีเรื่องราวมากมายในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จนทำให้บางครั้งก็หมดพลังที่จะทำอะไรเกินหรือนอกเหนือไปจากงานที่รับผิดชอบ อีกทั้งเยาวชนปัจจุบันก็ไม่ค่อยจะสนใจเรื่องราวที่จำเป็นสำหรับตนเองสักเท่าไหร่ มัวแต่สนุกสนานอยู่กับสิ่งใหม่ที่ไม่เคยพบ ดังเช่นทุกคนทั่วไปไม่เว้นแม้แต่อาชีพข้าราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ จนทำให้สังคมไทย ลดคุณภาพไปหลายๆ ด้าน

แต่ก็ใช่ว่าจะทั้งหมดซะทีเดียว ก็ยังมีผู้คนที่ให้ความสนใจอยู่บ้าง อีกอย่างอาจจะมีข่าวสารมากมายจนไม่รู้ว่าจะรับรู้อะไร เลยทำให้เยาวชนไทยไม่ค่อยทำการวางแผนล่วงหน้า ค่อยทำเอาตอนจะถึงเวลาก็เป็นได้ (ผมก็เป็น 555)

นอกจากนี้เวลาที่ครูจะได้คอยสอนนักเรียน แนะนำนักเรียนก็ลดลง จากที่มีนโยบายและกิจกรรม โครงการต่างๆ มากมาย จนทำให้ครูไม่เป็นอันสอนได้เต็มที่ (…)

สิ่งสำคัญนอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว โดยเฉพาะนักเรียน ม.6 คือ ต้องเตรียมข้อมูล และเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อ โดยทางโรงเรียนก็ต้องคอยกระตุ้น และแนะนำอย่างเร่งด่วน เพื่อผลิตเยาวชนที่มีคุณภาพ ได้ศึกษาต่อตามที่แต่ละบุคคลถนัด

เพราะนั่นคือผลผลิตของโรงเรียนจากการเรียนการสอน

ในการรับนักเรียนในขณะนี้เห็นมีเป็นรอบๆ ดังนี้

รอบที่ 1 สมัครโดยยื่น Portfolio

รอบที่ 2 โควต้า

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

รอบที่ 4 แอดมิสชั่นกลาง

มันช่างต่างกันโดยฉิ้นเชิงกับในอดีตที่ผมเคยเรียน 555 (ชราแล้ว) รู้สึกหลากหลายกระบวนการในการเข้าเรียน ยังไม่ได้เรียนก็เหนื่อยซะแล้ว นี่เพิ่งสอนนักเรียนได้สักพัก ทางมหาลัยก็เริ่มรับสมัครกันแล้ว ต่อไป ม.6 ไม่ต้องเรียนอะไรมาก เตรียมสอบเรียนต่อเลย 555

แสดงความคิดผ่าน Facebook