“หนทางเดียวที่จะยืนยันความพ่ายแพ้ คือ…การถอนตัว”
(The best way to guarantee a loss is to quit.) : Morgan Freeman

นั่นคงเป็นวิธีสุดท้ายของการแก้ปัญหาต่างๆ เมื่อได้ทำทุกวิถีทาง (ด้วยความตั้งใจ และดีที่สุดแล้ว) หากยังไม่มีอะไรดีขึ้น ก็ไม่ต้องตำหนิหรือเพ่งโทษสิ่งอื่นใด มันมีวิธีการและขั้นตอนของมันอยู่ ซึ่งนักจิตวิทยาหลายๆท่านก็แนะนำ นั่นถือ “การเปลี่ยน”

? เปลี่ยนอย่างไร  ก็เปลี่ยนโดยการออกจากการทำสิ่งนั้นเสีย โดยยอมรับสภาพความเป็นจริง เนื่องจากไม่มีทางอื่นอีกแล้ว (เป็นการพูดที่สั้นและง่าย) ไม่งั้นเราอาจต้องสูญเสียตัวเราเอง

แสดงความคิดผ่าน Facebook